Vállalati stratégia

2014. június 19. csütörtök, 10.41 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 19. kedd, 11.46

A MÁV-START Zrt. 2013–2024 közötti időszakra vonatkozó üzleti stratégiája, amelynek megvalósítása hozzájárul a közösségi közlekedés színvonalának javításához

A társaság előtt álló feladatok és kihívások, illetve a kialakuló új külső körülményekhez történő alkalmazkodás és a belső szervezeti változások igénye egy átfogó vállalati stratégia megalkotását tette szükségessé, így a MÁV-START Zrt. – összhangban a hosszú távú közszolgáltatási szerződéssel – elkészítette üzleti stratégiáját a 2014–2023 közötti időszakra, és meghatározta a jövőképét.

Egy sikeres és élhető Magyarország közlekedésének kulcsszereplője kell, hogy legyen a vasút és azon belül egy erős és önálló vasúti személyszállító társaság. A MÁV-START Zrt. a stratégiájában foglaltak következetes végrehajtásával ilyen társasággá válhat.

Az erős és önálló MÁV-START Zrt. az átlátható vállalati működésen keresztül a közpénzek ellenőrizhető felhasználásával, a célorientált és egyszerű költséggazdálkodással, az utazóközönség és a közszolgáltatás megrendelője számára egyre javuló minőséggel, szolgáltatási színvonallal készülhet fel a piaci liberalizációra.

 

A MÁV-START Zrt dinamikusan fejlődő családbarát vasút, amely a legnagyobb közösségi közlekedési arányt éri el Európában 10 éven belül.

A vállalati stratégiánkban megfogalmazott céljaink:

 • Piaci részesedésünk növelése, új nemzetközi személyszállítási lehetőségek keresése, valamint a meglévők fejlesztése; piaci rések feltárása
 • A vasút versenyképessé tétele
 • Szolgáltatási színvonalunk emelése, szolgáltatásbővülés
 • Integrált közösségi közlekedés fejlesztése
 • Társadalmi elismertségünk növelése
 • Hatékony, átlátható működés
 • Felkészülés a piaci liberalizációra
 • Költségtérítési igény csökkentése

A személyszállítási szolgáltatások színvonalának és a versenyképesség növelésének alapfeltétele a vasúti infrastruktúra szolgáltatások megfelelő minősége az alábbi területeken:

 • a vonatok pontos közlekedtetése, menetrendszerűség javítása,
 • állomási szolgáltatások bővítése, színvonalának javítása.

A meglévő utasok megtartását és új utasok megnyerését a személyszállítási szolgáltatási kínálat utasigényekhez igazodóan különböző területeken megvalósuló, ugyanakkor egységes és összetett fejlesztésével kívánja a Társaság elérni. Úgy kívánja fejleszteni szolgáltatásait, hogy a lehető legtöbb utas számára elérhetőek legyenek környezetbarát, családbarát szolgáltatásai.

A szolgáltatásfejlesztés legfontosabb eszköze a menetrendi kínálat fejlesztése, a menetidő versenyképessé tétele, a szolgáltatásminőség javítása, a kényelem és a megbízható szolgáltatás nyújtása, valamint mindehhez infrastruktúra fejlesztések végrehajtása.

A MÁV-START Zrt. a stratégiában megfogalmazott céljai eléréséhez a MÁV Zrt. infrastruktúra fejlesztési terveinek figyelembevételével különféle akciókat határozott meg:

 • utaskilométer növekedés elérését célzó, szolgáltatási színvonal növelő akciók: a legforgalmasabb vasútvonalak komplex fejlesztése, összhangban az infrastruktúra-fejlesztésekkel; járműbeszerzések, járműfejlesztések; nemzetközi viszonylatok fejlesztése; utastájékoztatás fejlesztése stb. Az utasszám és az utaskilométer növelése csakis a szolgáltatási színvonalunk emelésével érhető el!
 • költségtérítési igény csökkentését célzó akciók célja a hatékonyságjavítás és a nem közszolgáltatásból eredő bevételek növelése. Például mozdonyaink hatékonyabb hasznosítása, szabad vontatási kapacitásunk kihasználása, és a gépészeti tevékenységünk további értékesítési lehetőségeinek felkutatása.
 • adminisztratív eszközökkel megvalósítható akciókkal törekszünk a közösségi közlekedési rendszerek összehangolására, például a tarifarendszerünk átalakításával. Az adminisztratív eszközökkel megvalósítható akciók a beruházási hitelek felvételének lehetőségét is megteremtik, amelyek nagyobb alapot biztosítanak majd fejlesztéseinkre.

Vállalati céljainkat csak a megfelelő munkaerővel, azaz a jól képzett és lojális vasutas munkavállalóval érhetjük el. Hisszük, hogy a tehetség és a szorgalom, a szaktudás és az elköteleződés a legnagyobb értékünk. A MÁV-START Zrt. eddig is és a jövőben is tervezi folytatni illetve elindítani különböző humán akcióit, gyakornoki programot, folyamatos szakmai képzéseket és továbbképzéseket, ösztönzési rendszer alkalmazását, az átképzések támogatását.

A Társaság stratégiájához illeszkedően az egyes főtevékenységi körök elkészítik rész-stratégiájukat és részletesen kidolgozzák akcióikat.

A stratégia felülvizsgálata és aktualizálása évente meg fog történni.

MÁV-START Zrt.