A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Társaság ilyen adatot nem kezel.