Biztonságszervezési Igazgatóság

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 2015. december 31-én a MÁV Zrt.-be történő beolvadással megszűnt.

 

A MÁV LV Kft. Biztonságszervezési igazgatósága irányítása alá tartozó szervezet az ország egész területén végez őrző-védő, szállítmánykísérő és biztonságtechnikai tevékenységet.

Tevékenységét alapvetően a társasággal munkaviszonyban álló vagyonőrökkel és fegyveres biztonsági őrökkel végzi.

Munkatársaink a szakmai feladatok ellátását meghatározó jogszabályokban és a MÁV Zrt. által kiadott speciális vasúti szabályozókban foglalt képzettséggel és engedélyekkel rendelkeznek.

Feladataink ellátása érdekében alvállalkozó és egyéni vállalkozó közreműködését is igénybe vesszük, de ebben az esetben is a Társaság munkatársai végzik a feladat irányítását a speciális vasúti szakmai feltételeknek megfelelően.

Széleskörű, az egész ország területére kiterjedő alvállalkozói kapcsolattal rendelkezünk. Az alvállalkozók kiválasztása során csak olyan személyt (szervezetet) foglalkoztatunk, aki megfelel a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésének szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben előirt feltételeknek.

Engedélyezett tevékenységi körünkbe számos, a vagyonvédelemhez kapcsolódó tevékenység tartozik, jellemzően az alábbi területeken nyújtunk szolgáltatást:

1. Objektumok, épületek, raktárak, vállalatok, irodák, üzletek stb. esetén

¨      őrzésvédelem

¨      portaszolgálat (ki- és beléptetés)

¨      járőrszolgálat

¨      fegyveres, kutyás biztonsági szolgálat

¨      monitoring szolgálat

2. Speciális vasúti szállítmányok fegyveres kísérése és őrzése, valamint megrendelt vonatok kísérése és őrzése

3.    Pénz- és értékszállítás, kísérés és őrzés (e tevékenységet a MÁV ZRt. részére végezzük)

4.    Rendezvények biztosítása

5.    Biztonságtechnikai berendezések telepítése, üzemeltetése

 

 

Folyamatos portaszolgálatot látunk el a MÁV Zrt. különböző épületeiben. A portaszolgálatot több helyen korszerű elektronikus beléptető rendszerrel, az épület körüli éjszakai járőrözéssel kiegészítve látjuk el. A portaszolgálatot ellátó munkatársainkat külön szempontok szerint válogatjuk ki, hiszen a porta az ügyféllel való közvetlen kapcsolat egyik meghatározó színtere, másrészt az első szűrő az illetéktelen személyek távoltartására. A portaszolgálatokon éppen ezért igény esetén idegennyelv-ismerettel rendelkező munkatársat is alkalmazunk.

Egyéb objektumok őrzésében is komoly tapasztalatokkal rendelkezünk.

Fegyveres biztonsági őrökkel őrizzük és védjük pl. az ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. Tiszavasváriban lévő gyárterületét, valamint a Rail Cargo Hungária Zrt fegyveres biztonsági őrségét is működtetjük. Az itt említett őrségeken kiemelt vagyonvédelmi feladatot látunk el, amely magába foglalja a számítógépes beléptető rendszer, valamint a külső és belső videokamerás figyelőrendszer működtetését, a be- és kilépő gépjárműforgalom ellenőrzését is.

 

Központi Személyzetirányítóink (1097 Budapest, Fék utca 8/a.) 24 órás folyamatos szolgálattal koordinálják a vagyonvédelmi munkát. Személyzetirányító (diszpécser) szolgálat működik az egyes területi központokban is.

A MÁV Zrt. által kiépített vagyonvédelmi térfigyelő rendszer részeként Központi és Területi Biztonságirányítási és Felügyeleti Központot működtetünk.

A MSZ EN ISO 9001:2009, továbbá az AQAP 2120:2009 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer szerint végezzük munkánkat.