Záhony térségi széles nyomtávú vontató vágány hálózat felújítása pályaépítés I. ütem

2011. február 25.

A magyar – ukrán – orosz – távol-keleti vasúti forgalom kezelésére Magyarországon csak Záhony térségében van lehetőség. A terület és az infrastruktúra alaphálózatok rendelkezésre állnak. A forgalom továbbítása a területet is érintő 6. számú TEN-T prioritásos tengelyen lehetséges.

 

A Záhonyi Logisztikai Körzet várható forgalma 2015-ben a mai forgalom háromszorosára tehető, a teljes Záhonyi átrakó és logisztikai terület forgalma a mai érték másfélszeresére emelkedik.

Felújítás előtt a záhonyi térség széles nyomtávú vasúti alaphálózata leromlott állapotban volt, forgalomakadályozó műszaki problémák terhelték (pl.: nagyszámú lassújel, tengelyterhelés-korlátozások, a pálya elhasználódottsága). A műszaki okok miatt korlátozottan használható vasúti pálya kapacitáskorlátot jelentett, ami rontotta az árutovábbítás versenyképességét, megbízhatóságát.

A Záhony térségi széles nyomtávú vasúti alaphálózat teljes felújítását követően az említett kapacitáskorlátozó tényezők megszűnnek.

Az I. ütem műszaki tartalma:

Árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és fonódott nyomtávú gerinchálózat fejlesztése
Tuzsér – Eperjeske-rendező pu.- országhatár vonalszakasz
Az átépített szakaszokon a kiépítési sebesség 60/120 km/h lett, továbbá valamennyi felújításra került vonalszakaszon 245 kN az engedélyezett tengelyterhelés.

Záhony térségi fejlesztések az Európai Unió támogatásával, a KözOP keretein belül valósulnak meg. /85% Kohéziós Alap, 15% Operatív Programon belüli hazai társfinanszírozás/

A fejlesztés beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., MÁV Zrt. mint fejlesztési partner vesz részt a megvalósításban.