Budapest – Cegléd – Szolnok – Lőkösháza vonalszakasz rehabilitációja I. ütem /Vecsés–Szolnok vonalszakasz/

2011. december 22.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is. E folyosó része a magyar fővárost a román határátkelőhellyel összekötő nagyrészt kétvágányú, villamosított vasútvonal. A folyosó fejlesztését, illetve a hálózatok átjárhatóvá tételét az Európai Unió kiemelten támogatja.

Az első ütem keretei között a Vecsés – Szolnok szakasz rehabilitációjára került sor. A sebesség növelése érdekében szükséges volt a pálya felújítása, néhány szakaszon ívkorrekciót kellett végrehajtani, illetve időszerű volt a biztosítóberendezések rekonstrukciója, és az állomási infrastruktúra fejlesztése egyrészt balesetvédelmi, másrészt esélyegyenlőségi célzattal.

A projekt megvalósítási szakasza lezárult, befejeződtek a Vecsés – Szolnok szakasz pálya-felújítási és biztosítóberendezési munkái, mind az állomási, mind a nyíltvonali részeken. Ennek eredményeképp 225 kN tengelyterhelésűvé vált pálya, és alkalmassá vált Vecsés – Albertirsa szakaszon 120 km/h, Albertirsa – Cegléd szakaszon 140 km/h, Cegléd – Szolnok szakaszon 160 km/h sebességű közlekedésre.

Az ETCS L2 vonatbefolyásoló berendezés telepítésének befejezéséig 120 km/h marad a megengedett legnagyobb sebesség.

A szakaszon fekvő állomásokat/megállóhelyeket felújították, a peronokat megemelték, így az utasok kényelmesebben szállhatnak fel a vonalon közlekedő vonatokra. Az állomásokon akadálymentes aluljárok épültek, melynek következtében megszüntetésre kerültek a balesetveszélyes szintbeli gyalogos-átjárók.

 

Az átépítés az Európai Unió ISPA és Kohéziós Alap alapjának támogatásával valósult meg, a szükséges forrás legfeljebb 50%-át (max 63 M EUR) biztosítja az Európai Unió, a fennmaradó 122 M EUR a Központi Költségvetésből került finanszírozásra.

A beruházás 2007.06.30-ig a MÁV Zrt, azután a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. irányításával zajlott.

További kapcsolódó fejlesztések:

II/1. ütem: Békéscsaba – Lőkösháza pályarehabilitáció, Szajol – Mezőtúr pályarehabilitáció és biztosítóberedezési munkák lezárultak;
II/2. ütem: Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Vecsés és Mezőtúr – Gyoma szakaszok pályarehabilitációs és biztosítóberendezési munkái lezárultak;
III/1. ütem: Gyoma – Békéscsaba pályarehabilitációs és biztosítóberendezési munkák előreláthatólag 2012 – 2015 között valósulnak meg.
Térképes összesítő a projekt által érintett szakaszokról