Megalakult a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása érdekében

2017. december 1. péntek, 14.50

Megalakult a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása érdekében

Budapest, 2016. november 5. – A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról a magyar és a kínai kormány 2015. november 24-én, Szucsouban kötött egyezményt. A szerződés az Országgyűlés jóváhagyásával (2016. évi XXIV. törvénnyel) lépett hatályba. Ennek megfelelve a magyar vasúttársaság és a kijelölt kínai társaságok: China Railway International Corporation (CRIC) és a China Railway International Group (CRIG) vegyesvállalatot alapítottak 85%-os kínai és 15%-os magyar részvételi aránnyal. A társaság neve: Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A közös vállalat feladata a tervező és kivitelező kiválasztására irányuló tenderek előkészítése és lefolytatása, a szerződések megkötése, valamint a megvalósítás fázisában projektmenedzsment és monitoring tevékenységek ellátása. A vegyesvállalat nem végezhet kivitelezési feladatokat, a tervező és fővállalkozó munkáját koordinálja majd - a független mérnök és európai uniós tanúsító szervezetek mellett. A nemzetközi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a projektre vonatkozó beszerzési szabályzat is, amelynek az alkalmazásával kerülhet kiválasztásra a felújítás, korszerűsítés tervezője és kivitelezője. A beszerzési szabályzat EU-konform, minden tekintetben megfelel az Európai Unió előírásainak. A tervezési és a kivitelezési munkák tendereztetése a jövő év folyamán kezdődik meg. A magyar vonalszakaszon az Európai Unióban és a Magyarországon hatályos műszaki előírásoknak kell érvényesülniük – a jogszabályi környezetnek megfelelve.

 

A projekt célja a Budapest és Belgrád közötti 350 km-es szakaszon emelt szintű vasúti összeköttetés biztosítása, előirányozva a két főváros között csökkentett személy- és áruszállítási menetidőt. A fejlesztésre kijelölt magyar szakasz: a 150-es számú Budapest-Kelebia vasútvonal 166 km hosszban. A műszakilag elvárt cél: kétvágányúsítás, 160 km/óra működési sebesség; 225 kN tengelyterhelés, ETCS 2 biztosító-berendezés. A pálya legfeljebb 740 méter hosszú vonatok közlekedtetésére lesz alkalmas az Európai Unió műszaki előírásainak megfelelve.

 

– MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság –