Vonat és busz ütközött, sósav került a levegőbe Salgótarjánban

2014. október 2. csütörtök, 10.23

Mindez természetesen nem a valóságban történt, mindössze a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Államvasutak Zrt. országos katasztrófa-felszámolási, együttműködési gyakorlatának forgatókönyvírói találták ki. Az október elsejei tréning célja a társszervekkel történő együttműködés begyakorlása, a tűzoltás vezetésére jogosultak szervező, irányító munkájának, tűzoltás-taktikai, technikai ismereteinek továbbfejlesztése, az állomány taktikai bevethetőségének fejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi tűzoltási, műszaki mentési tapasztalatok adaptálása volt.

Annak ellenére, hogy valamennyi szervezet a megelőzési tevékenységére helyezi a legnagyobb hangsúlyt, baleset bármikor történhet. A kötöttpályás közlekedés, áruszállítás terén bekövetkezett balesetek felszámolása a beavatkozók speciálisabb felkészültségét és a felszámolásban résztvevő szervezetek szorosabb együttműködését igényli, hiszen az ilyen események a beavatkozókon kívül a környezetet és az ott élők biztonságát is nagymértékben veszélyeztethetik. Fontos tehát, hogy a hasonló balesetek felszámolásában érintett szervezetek munkájukat egymással összehangoltan végezzék, az együttes munka rutinszerűbbé tételét szolgálta a mai gyakorlat is.

A gyakorlat előtt tartott sajtótájékoztatón Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője egyebek mellett arról beszélt, hogy a mostani esemény nem előzmény nélküli, már a korábbi években is rendeztek országos együttműködési gyakorlatot a vasúttársasággal közösen. A tábornok emlékeztetett arra, hogy a katasztrófavédelem és a MÁV három évvel ezelőtt megújított együttműködési megállapodása értelmében mind hatósági, mind beavatkozási szempontból más alapokra került a közös munka. A főfelügyelő elmondta azt is, hogy a szakterület speciális felkészítéseket szervez a kárhelyparancsnokoknak, ezek során egyebek mellett a vasúti vontatmányok és vontatók különlegességeivel ismerkedhetett meg az irányítói állomány. Bérczi László hozzátette, a mai gyakorlat forgatókönyvében leírt helyzet nem gyakori, hiszen évente országosan körülbelül harminc, vasutat érintő esemény történik, a leggyakrabban a közút és a vasút kereszteződésében történik baleset. Ezek fele tűzzel végződik, a másik fele műszaki mentést igényel. A sajtótájékoztatón Farkas Tibor, a MÁV helyi kárhelyparancsnoka úgy fogalmazott, az ilyen és ehhez hasonló gyakorlatokra a vasúttársaság kiemelt hangsúlyt fektet. A balesetek során kollégáinak nemcsak az életmentés és a vagyontárgyak megóvása a feladatuk, hanem az is, hogy a lehetőségekhez mérten gondoskodjanak a vonatközlekedés zavartalanságáról.

Az országos katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat feltételezése szerint a salgótarjáni külső pályaudvar közelében lévő vasúti kereszteződésben egy menetrend szerint közlekedő személyvonat és egy szintén menetrend szerinti autóbusz ütközött össze. A vasúti szerelvény a buszt mintegy harminc méteren tolta maga előtt és nekilökte egy, a rendezővágányon álló, sósavat tartalmazó tartályvagonnak. A tartályvagon töltőcsonkja megsérült és a veszélyes anyag a szabadba áramlott. A személyvonat egyik kocsija kisiklott, hat utas megsérült, töréseket, ficamot, zúzódást szenvedtek. A kiáramló sósav és annak gőze a buszon lévő húsz embert veszélyeztette közvetlenül, közülük többen súlyosan megsérültek, volt, aki be is szorult a járműbe. A balesetet a vonatvezető az állomás forgalmi szolgálattevőjének jelezte, ő pedig a menetirányítót tájékoztatta. A menetirányító értesítette a Nógrád megyei műveletirányító ügyeletet, illetve kérte a MÁV Zrt. Vasúti Vegyi Elhárító- és Műszaki Mentőegységek riasztását. A tűzoltók azonnal megkezdték az életveszélyben lévő emberek mentését, és mivel a sósavból keletkezett gőz veszélyeztette az ott lévőket, azt két szórt sugárral lecsapatták. Gondoskodtak arról is, hogy több veszélyes anyag már ne juthasson a szabadba, a tartályvagonon lévő nyílást ideiglenesen Wetter-dugóval zárták le. A mentés során a kifolyt sósavat mentesítő anyaggal közömbösítették. Tartani kellett attól, hogy a sérült járművek kigyulladnak, ezért a tűzoltók sugarakkal biztosították a helyszínt. A megyei katasztrófavédelmi mobil labor munkatársai méréseket végeztek, majd javaslatuk alapján a mentésvezető intézkedett arról, hogy veszélyességi övezetet jelöljenek ki. A baleset közelében családi házak vannak, ezért megelőző intézkedésként meghatározott területen a mentés vezetője elzárkózást rendelt el, erről a rendőrök hangosbemondón tájékoztatták a lakosokat. A katasztrófavédelem és a Magyar Államvasutak Zrt. Vasúti Vegyi Elhárító- és Műszaki Mentőegysége együttes munkával szüntette meg a sósav folyását. A vasúttársaság speciális egysége a tartályvagon sérült csonkját kiiktatta, ledugózta, így akadályozva meg a sósav további folyását, amíg a tartályvagont biztonságos helyre nem sikerül vinni. A MÁV szakemberei voltak azok is, akik különleges berendezésükkel a kisiklott kocsit a sínre visszahelyezték. Az Országos Mentőszolgálat szakemberei a Magyar Vöröskereszt kiképzett tagjainak bevonásával osztályozták és szállították kórházba a sérülteket.

A gyakorlatot Fülep Zoltán tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője és Juhász László tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő vezette, a mentés vezetője pedig a Nógrád megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat volt. A feladatok megoldásában salgótarjáni, pásztói, balassagyarmati, szécsényi, berceli és pétervásárai (Heves megye) hivatásos tűzoltók vettek részt, a feladatokba bevonták a Vöröskereszt, a mentőszolgálat, a rendőrség, a vasúttársaság, a Palóc Mentőcsoport tagjait, valamint a megye önkéntes tűzoltó egyesületeit.

Az országos katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatot Bérczi László megfeleltre értékelte, és a résztvevőkre utalva kijelentette, Nógrád megye az őrsprogram egyik zászlóvivője. A gyakorlat végeztével Berecz György tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató megköszönte a társszervek munkáját, mint mondta, ismét bebizonyosodott, milyen jól tudnak együtt dolgozni a különböző szervezetek. Hozzátette, lehetőség nyílt arra is, hogy a résztvevők megismerjék egymás technikáit, a bevetett erőket, eszközöket, külön szólt arról, hogy a Palóc Mentőcsoport speciális felszerelései milyen jó szolgálatot tesznek ilyen esetekben.

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság