Megújuló utas-tájékoztatási rendszerek a MÁV-nál

2014. május 9. péntek, 12.33 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 15. péntek, 20.37

Az utastájékoztatás folyamatos javítása és fejlesztése a MÁV Zrt. alapvető és meghatározó céljai között szerepel. Első fázisban olyan vasútállomásokon lesz a közeljövőben fejlesztés, ahol a nagy utasforgalom és a sűrű vonatközlekedés ezt indokolja. Így kerül sor idén, a Budapest-Keleti pályaudvaron, továbbá a debreceni, a füzesabonyi, mezőkövesdi állomásokon az utastájékoztató rendszerek jelentősebb megújítására. A Nyugati pályaudvaron a meglévő technikai berendezéseket egészítik ki vizuális elemekkel.

A vasúttársaságnál stratégiai cél a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt, állomási utastájékoztatási szolgáltatásminőség minél szélesebb körben történő garantálása, a technikai berendezések üzemeltetőjeként a műszaki feltételek biztosítása. A megújuló technika alkalmazásával megbízhatóbb és pontosabb információt kíván eljuttatni a vasúttársaság a pályaudvarokon, vasútállomásokon vonatra várakozó utasainak. A MÁV Zrt. 2013-ban írt ki közbeszerzési eljárást az említett pályaudvarok és állomások utastájékoztatásának fejlesztésére. Ennek eredményeként a Keleti és a Nyugati pályaudvarok vonatkozásában aláírták a szerződést, és már folyamatban van az új rendszerek tervezése. A munkák hamarosan elkezdődnek,az eredmény júniustól lesz érzékelhető az utasok számára. A kivitelezések során olyan új, korszerű berendezéseket telepítenek, amelyek kiszolgálják a kor követelményeinek megfelelő, korszerű architektúrájú utastájékoztatást.

A Keleti pályaudvar hangos és vizuális, a Nyugati pályaudvar vizuális utastájékoztató berendezéseinek telepítésére kiírt eljárásra a nyertes ajánlattevő – mindkét részajánlat vonatkozásában (1. részajánlat Keleti pályaudvar, 2. részajánlat Nyugati pályaudvar) – a pro Montel Zrt. A szerződések – MÁV által teljes mértékben saját forrásból finanszírozott – értéke a Keleti pályaudvar esetében nettó 252.900.000 forint, a Nyugati pályaudvarnál pedig nettó 22.940.000 forint. A szerződések 2013. szeptember 20-án léptek életbe.

Budapest-Keleti pályaudvaron korszerű, új audiovizuális gépi vezérlő berendezést építenek ki. Az élőszavas utastájékoztatás mellett a hanganyagának előállítása TTS (Text To Speech) rendszerre épül. Az üzembiztonsági és a környezeti zajártalomra vonatkozó előírásoknak megfelelő, de zajos akusztikai környezetben is jó érthetőséget biztosító új hangrendszer telepítése is megvalósul a külső és belsőtéri hangsugárzókkal. A meglévő, mára elavult vágányvég kijelző táblákat korszerű kijelzők váltják fel. A pályaudvar területén az utasáramlási irányok figyelembe vételével 107 cm (42”) és 140 cm (55”) méretű valós idejű menetrendi összesítő kijelzők, illetve a rendkívüli helyzetekben történő plusz információk átadása érdekében további kijelzők is tájékoztatják majd az utasokat. A Nyugati pályaudvaron a meglévő utastájékoztató rendszer bővítéseként 107 cm méretű valós idejű menetrendi összesítő kijelzőket helyeznek el.

A MÁV Zrt. a debreceni és füzesabonyi állomásain is jelentős utastájékoztatási fejlesztéseket tervez, a közbeszerzési eljárások már zajlanak. A helyszíneken új audiovizuális gépi vezérlő berendezések lesznek, a gépi hanganyag előállítására ezeken az állomásokon szintén a TTS technológiát alkalmazzák. Debrecenben az utasok számára információt megjelenítő külsőtéri vizuális berendezéseknél a peronokra 107 cm-es összesítő kijelzőket szerelnek fel, a meglévő, elavult perontáblákat új 97 cm-es (38”) kijelzőkre cserélik. Az utasáramlási irányokra tekintettel további 107 és 183 cm (72”) méretű valós idejű menetrendi összesítő kijelzők, valamint „interaktív INFO oszlop” is elhelyezésre kerül az épületben.

Füzesabonyban a peronokon LCD perontáblák telepítését célozta meg a műszaki tervezés. Az állomásépületbe további 107 illetve 183 cm-es összesítő kijelzők lesznek, az aluljáróba 140 cm-es összesítő kijelzők illetve a vágányfeljárókhoz 97 cm-es kerülnek telepítésre. Mezőkövesdenúj audiovizuális gépi vezérlő berendezés, a hangos utastájékoztatásban pedig TTS technológia lesz. 

A vasúttársaság célja, hogy a korszerű, integrált utastájékoztató rendszerek minél szélesebb körű alkalmazásával megteremtse az egységes arculatot kifejező, kulturált és megbízható tájékoztatást az utazóközönség számára normál (alap) esetben és rendkívüli (havaria) helyzetekben egyaránt. A MÁV Csoport minden utastájékoztatást is érintő futó, illetve újonnan induló projektben (vonalrekonstrukciók, új kiépítések, saját beruházások, stb.) érvényesíti a fenti elvek alapján összeállított fejlesztési igényeit.

 

Budapest, 2014. február 3.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Háttér

Új, korszerű vizuális utastájékoztató berendezések elterjesztése.

A központi utastájékoztató vezérlő berendezésekkel párhuzamosan a végponti berendezések is folyamatosan fejlődnek, így a vizuális tájékoztatást szolgáló, vizuális megjelenítő eszközök, kijelzők is átalakulnak. A preferált új eszközök napjaink trendjének megfelelően: a pontmátrix LCD kijelzők és a grafikus TFT LCD kijelzők, melyekkel hatékonyabban, látványosabban, rugalmasabban, a régebbi típusú berendezéseknél bővebb és látványosabb információk is átadhatók az utazóközönség számára.

A fejlesztéseknél prioritást élveznek a szokásos tájékoztató összesítő kijelzőkön, perontáblákon felül az úgynevezett „havaria monitorok”. Ezek a monitorok nagyméretű, minimum 107 cm-es TFT kijelzők, alapesetben menetrendi összesítő információkat, reklámokat jelenítenek meg, rendkívüli esetben kizárólag a késési információkat, havaria helyzetre vonatkozó információkat, alternatív utazási lehetőségeket (pl. MÁV által biztosított busz), időjárási információkat, stb. mutathatnak, így nyújtva a jelenlegi lehetőségekhez képest többlet információkat az utasok számára.

További külön megemlítést érdemel a nagyméretű TFT kijelzővel szerelt infó-oszlopok elterjesztése is, melyek statikus verzióban alapvetően a menetrendi információk megjelenítésére szolgálnak, interaktív kiépítésben pedig további lehetőségek merülnek fel a felhasználó számára az interaktív felületen keresztül a beépített web böngésző segítségével. Az érintőképernyő segítségével az utasok plusz (MÁV portál, utazástervezési, átszállási, országos menetrendi /ELVIRA/, egyéb közlekedési, városi, stb.) információkat is elérhetnek.

Új, korszerű akusztikus utastájékoztató berendezések elterjesztése

Az ezen a területen is tapasztalható folyamatos fejlődésnek köszönhetően a korábban alkalmazott berendezésekkel szemben új, irányított hangsugárzók telepítése szükséges, mellyel állomási környezetben, utasváró-csarnokban, peronokon a beszéd érthetőség jelentősen javul, miközben a besugárzandó területen kívül eső irányok (pl. vasútállomások melletti ingatlanok) környezeti zajszennyezése csökken.

 

Text To Speech technológia bevezetése, TTS hang és hanganyag

Egységes országos hanganyagot kíván a vasúttársaság bevezetni és alkalmazni valamennyi állomáson az egységes MÁV arculat kialakítása érdekében. A hangos utastájékoztatás hanganyagát a jövőben Text To Speech technológiával valósítja meg.