Pályázat a MÁV Zrt. tulajdonában álló Debrecen 15733 hrsz.-ú ingatlanon található 70,08 m2 nagyságú helyiség-rész bérbeadására

A Magyar Államvasutak Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt. székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával bérbevételre meghirdeti a Debrecen 15733 helyrajzi számú, természetben Debrecen Déli sor 51. sz. alatti Gépészeti szociális épület III. emeletén található 70,08 m2 alapterületű helyiség-részét.  

Bérleti szerződés határozatlan időre köthető.

Helyrajzi szám és cím

Megnevezés /művelési ág

Bérleményi terület

(m²)

Minimum nettó bérleti díj (kikiáltási ár)

(Ft/hó)

Ingatlan-kezelési díj nettó

(Ft/hó/)

Ajánlati biztosíték

(Ft)

Licit-lépcső

(Ft)

15733

kivett irodaház

70,08

70.430

14.720

432.560

5.000

Részletes pályázati kiírás - ellenérték nélkül - igényelhető:

  • személyesen: 4024 Debrecen Piac u. 18. 105. sz. irodában
  • elektronikusan: balogh.ildiko.zsuzsa [KUKAC] mav.hu e-mail címen

Bérlemény megtekinthető: Az alább található telefonszámon történő előre egyeztetett időpontban.

Pályázati ajánlat benyújtható:

  • helye: 4024 Debrecen, Piac u. 18.
  • határideje: 2022. július 05.
  • módja: a részletes pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint

Elektronikus licit: Több érvényes pályázati ajánlat esetében elektronikus licit megtartása, melynek tervezett időpontja: 2022. július 13.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy törvényben meghatározott átlátható szervezettel köthető.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívás meghirdetését követően a pályázati eljárást indokolás és költségtérítés nélkül visszavonja, elektronikus liciteljárástól visszalépjen, annak időpontját a pályázók értesítése mellett megváltoztassa, illetve hogy eredményes pályázati eljárás esetében ne kössön szerződést, azt indoklás nélkül eredménytelennek minősítse, továbbá a liciteljárás eredménytelensége esetén a licitet megismételje. A pályázati kiírás visszavonásából, az eljárás eredménytelenné nyilvánításából, illetve a szerződéskötés elmaradásából eredő károkért Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal. Ez esetben a befizetett ajánlati biztosíték hiánytalanul, kamatmentesen visszajár.

Bővebb tájékoztatás a pályázati ajánlat benyújtásának helyén vagy a +36 30 466-7975 telefonszámon kérhető.

.

Kiírás dátuma:
2022. június 3. péntek, 11.30
Leadási határidő:
2022. július 5. kedd, 13.00
Elbírálás dátuma:
2022. június 13. hétfő, 10.00
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon 0519_palyazati_kiiras_minta_2_fordulos_kikialtasi_ar_liciteljaras_20220603.pdf1.14 MB2022.06.03.