Pályázat a Karcag 5378/14 helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon, a MÁV állomás felvételi épületénél lévő 55,14 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzá tartozó 83,38 m2 terasz bérbeadására

A Magyar Államvasutak Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt. székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával bérbevételre meghirdeti a Karcag 5378/14 hrsz-ú ingatlanon a MÁV állomás felvételi épületénél lévő 55,14 m2 összalapterületű üzlethelyiséget és a hozzá tartozó 83,38 m2 teraszt kereskedelmi tevékenység, vendéglátó ipari tevékenység végzésének céljára.  

Bérleti szerződés határozatlan időre köthető.

Helyrajzi szám és cím

Megnevezés /művelési ág

Bérleményi terület összesen

(m²)

Minimum nettó bérleti díj (kikiáltási ár)

(Ft/hó)

Ajánlati biztosíték

(Ft)

Licit-lépcső

(Ft)

5300 Karcag Vasút u. 101.

Hrsz: 5378/14

kivett vasútállo-más

138,52

64.000

325.120

3.000

Részletes pályázati kiírás - ellenérték nélkül - igényelhető:

  • személyesen: 4024 Debrecen Piac u. 18. 105. sz. irodában
  • elektronikusan: db.vagyongazdalkodas [KUKAC] mav.hu e-mail címen

Bérlemény megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján, valamint igény szerint az alább található telefonszámon történő előre egyeztetett időpontban: 06/1-513-1108

Pályázati ajánlat benyújtható:

  • helye: 4024 Debrecen Piac u. 18
  • határideje: 2023.02.17. 13:00 óra
  • módja: a részletes pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint

Elektronikus licit: Több érvényes pályázati ajánlat esetében elektronikus licit megtartása, melynek tervezett időpontja: 2023.03.08.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy törvényben meghatározott átlátható szervezettel köthető.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívás meghirdetését követően a pályázati eljárást indokolás és költségtérítés nélkül visszavonja, elektronikus liciteljárástól visszalépjen, illetve hogy eredményes pályázati eljárás esetében ne kössön szerződést, azt indoklás nélkül eredménytelennek minősítse. A pályázati kiírás visszavonásából, az eljárás eredménytelenné nyilvánításából, illetve a szerződéskötés elmaradásából eredő károkért Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal. Ez esetben a befizetett ajánlati biztosíték hiánytalanul, kamatmentesen visszajár.

      .  .

Bővebb tájékoztatás a pályázati ajánlat benyújtásának helyén vagy a 06/1-513-1108 telefonszámon kérhető.

Kiírás dátuma:
2023. január 17. kedd, 08.15
Leadási határidő:
2023. február 17. péntek, 13.00
Elbírálás dátuma:
2023. március 8. szerda, 10.00
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon reszletes_palyazati_tajekoztato_karcag_uzlethelyiseg.pdf1.26 MB2023.01.17.