Felhívás különféle fémhulladékok értékesítésére

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. - a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV FKG Kft. nevében és képviseletében, továbbá saját nevében, mint Ajánlatkérő - felhívást tesz közzé a „A MÁV - Csoport tagjainál (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV FKG Kft.) keletkező különféle fémhulladékok értékesítésére vonatkozó Vevőlistára kerülés érdekében” tárgyban.

A „Vevőlistá”-ra kerülés azt jelenti, hogy a listára kerülés napjától határozatlan ideig, illetőleg az újabb Feltétfüzet kiadásáig, kizárólag a listán lévő gazdasági szereplők kapnak vételi árajánlati felhívásokat („Ajánlatkérés Értékesítési Szerződés megkötéséhez” tárgyú, jelen Feltétfüzethez csatolt mintadokumentum szerint, a továbbiakban: Ajánlatkérés) a jelen Feltétfüzet tárgyát képező értékesítések vonatkozásában – ide nem értve az alább rögzített „egyéb értékesítési módok” eseteit.


Az értékesítés tárgya:

2019. évtől vasúti járművek, eszközök, selejtezéséből, bontásából, javításából, karbantartásából, raktári készletek selejtezéséből keletkező, az Ajánlatkérő tulajdonában álló acélhulladék, színes- és könnyűfém hulladék, valamint az Ajánlatkérő tulajdonában lévő vasúti vágányok bontásából származó fémhulladékok és egyéb az Ajánlatkérő tulajdonát képező technológiai fémhulladékok.


A jelentkezés benyújtása:

A pályázati anyagot elektronikus úton, magyar nyelven, pdf formátumban, kérjük feltölteni a pályázati  határidő lejártát megelőzően a Fluenta Sourcing rendszerbe.

Amennyiben gazdasági szereplő rendelkezik Fluenta Sourcing regisztrációval, úgy Ajánlatkérő hozzárendeli a tárgyi eljáráshoz ajánlattevőt, ezt követően teljes körűen hozzáférhet a pályázati dokumentációhoz, tehet fel kiegészítő tájékoztatáskérést, valamint nyújthat be ajánlatot és hiánypótlást.

Amennyiben gazdasági szereplő nem rendelkezik regisztrációval a Fluenta Sourcing rendszerében, akkor a jelen pont szerinti érdeklődés jelzését követően Ajánlatkérő képviselője megküldi a gazdasági szereplő részére a Fluenta Sourcing rendszerben történő regisztrációhoz szükséges meghívót. Ennek elfogadását követően Ajánlatkérő a fentebb ismertetettek szerint hozzárendeli az eljáráshoz gazdasági szereplőt.


Jelentkezési határidő:

2020. február 19.  (szerda) 14:00 óra


A pályázattal kapcsolatos részletesebb információt az 1944/2020/SZK. sz. Feltétfüzet tartalmaz


További kérdés esetén kapcsolattartó:


Coccia Katalin
Mobil: 06-30-205-0038

Kiírás dátuma:
2020. február 10. hétfő, 12.15
Leadási határidő:
2020. február 19. szerda, 14.00
Elbírálás dátuma:
2020. február 19. szerda, 17.00
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon 1944-2020-szk_feltétfüzet6.85 MB2020.02.10.
Fájl 1944-2020-szk. feltétfüzet nyilatkozat melléklet494.52 KB2020.02.10.