Felhívás különféle fémhulladékok értékesítésére

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. - a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV FKG Kft. nevében és képviseletében, továbbá saját nevében, mint Ajánlatkérő - felhívást tesz közzé a „A MÁV - Csoport tagjainál (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV FKG Kft.) keletkező különféle fémhulladékok értékesítésére vonatkozó Vevőlistára kerülés érdekében” tárgyban.

A „Vevőlistá”-ra kerülés azt jelenti, hogy a listára kerülés napjától határozatlan ideig, illetőleg az újabb Feltétfüzet kiadásáig, kizárólag a listán lévő gazdasági szereplők kapnak vételi árajánlati felhívásokat („Ajánlatkérés Értékesítési Szerződés megkötéséhez” tárgyú, jelen Feltétfüzethez csatolt mintadokumentum szerint, a továbbiakban: Ajánlatkérés) a jelen Feltétfüzet tárgyát képező értékesítések vonatkozásában – ide nem értve az alább rögzített „egyéb értékesítési módok” eseteit.

Az értékesítés tárgya:
2019. évtől vasúti járművek, eszközök, selejtezéséből, bontásából, javításából, karbantartásából, raktári készletek selejtezéséből keletkező, az Ajánlatkérő tulajdonában álló acélhulladék, színes- és könnyűfém hulladék, valamint az Ajánlatkérő tulajdonában lévő vasúti vágányok bontásából származó fémhulladékok és egyéb az Ajánlatkérő tulajdonát képező technológiai fémhulladékok.

A jelentkezés benyújtásának címe:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág, Környezetvédelem, szállítás, leltározás és vasúti tevékenység (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54 - 60. III. emelet 339. szoba)
A jelentkezéseket zárt borítékban magyar nyelven 1 darab eredeti papír alapú példányban kell a jelentkezési határidő lejártáig benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül a jelentkezés valamely példánya kivehető.


A borítékon kérjük feltüntetni:
"Fémhulladék Vevőlista" megjelölést, továbbá „A jelentkezési határidőig ( 2019.augusztus 12. 14:00 óra) felbontani tilos!” feliratot kell feltüntetni. 
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson a jelentkezők nem tüntetik fel „A jelentkezési határidőig (2019.augusztus 12.14:00 óra) felbontani tilos!” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak jelentkezési határidő előtt történő felbontásáért.


Jelentkezési határidő:
2019. augusztus 12. 14:00 óra

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információt a 3152/2019/SZK. sz. Feltétfüzet tartalmaz

További kérdés esetén kapcsolattartó:
Coccia Katalin
06-30-205-0038

Kiírás dátuma:
2019. július 14. vasárnap, 14.00
Leadási határidő:
2019. augusztus 12. hétfő, 14.00
Elbírálás dátuma:
2019. augusztus 13. kedd, 10.00
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon 3152-2019 szk. feltétfüzet6.29 MB2019.07.12.
Fájl nyilatkozatok, mellékletek483.59 KB2019.07.12.