Tömítő szalag, lemez, zsinór beszerzése

Kivonat a „Tömítő szalag, lemez, zsinór beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás anyagaiból

  1.  beszerzés tárgya:

Tömítő szalag, lemez, zsinór

           

  1. A szerződés hatálya: A szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására.

 

  1. Az ajánlat benyújtásának módja:

            közvetlenül személyesen, postai úton, futár útján.

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (email vagy fax útján) értesítést küld.

 

  1. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje:

2015. 09.29. 10:00 óra.

 

Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Szervezet címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 305. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig.

Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt (ebben az esetben nincs szükség a dokumentáció személyes átvételére).

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015.10.29.

 

Sápi Emőke

beszerzési szakelőadó

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Beszerzési és Logisztikai Üzletág

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 305-ös iroda

Fax: 00361 511 4337

Mobil: 003630 624 9445

Email: sapi.emoke [KUKAC] mav-szk.hu

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2015. szeptember 9. szerda, 15.30

Jelentkezési / beadási határidő

2015. szeptember 29. kedd, 11.00