Clone of Beszerzés és logisztika tevékenység bemutatása

 

Fontosabb feladataink a központosított szolgáltatások (a beszerzés, készletgazdálkodás, logisztikai szolgáltatások, műszaki és egyéb szolgáltatások, közbeszerzések lebonyolítása, környezetvédelem, eszközgazdálkodás, leltározás lebonyolítása, gázolaj kutak üzemeltetése) biztosítása a MÁV Csoport tevékenységének ellátásához.

A MÁV Szolgáltató Központ Beszerzés és Logisztika Üzletág az alábbi irányvonalak mentén végzi tevékenységét:

  • Beszerzés szervezet
  • Működtetés menedzsment
  • Logisztika
  • Környezetvédelem

 

BESZERZÉS

A Beszerzési szervezet ellátja a MÁV Csoport beszerzési tevékenységének központosított koordinációját, a Csoport tagok részére beszerzési és közbeszerzési szolgáltatást nyújt. A Beszerzési szervezet ún. „kategóriamenedzsment” rendszerben végzi a tevékenységét, melynek megfelelően  három beszerzési divízióra és operatív beszerzési területre tagozódik. A divíziók feladata a beszerzési tárgyak szerint hatáskörükbe tartozó igények alapján a beszerzési és közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, illetőleg a szerződések megkötése, a beszerzési folyamat működésének szakmai koordinációja, felügyelete.

 

MŰKÖDTETÉS MENEDZSMENT

A szervezet az üzletág hatékony működésének támogatása érdekében koordinációs és stratégiai feladatokat lát el, összefogja az üzletág csoport szintű folyamatainak kialakítását, fejlesztését.

Támogató és adminisztrációs központ összefogja a Beszerzés és logisztika üzletág területére vonatkozóan a MÁV Csoport leányvállalataival kötött együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat. Vállalati szintű tervezési, beszámolási feladatokat lát el az üzletág témafelelősi felelőségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában, valamint koordinálja az üzletági éves komplex készletterv javaslat elkészítését. Feladataként ellátja a központosított szolgáltatási (beszerzési, készletgazdálkodási, logisztikai, műszaki és egyéb szolgáltatási) folyamatok által igényelt IT rendszerek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítását, valamint a kapcsolódó help desk feladatokat. Koordinálja a MÁV Csoport szintű cikktörzs állományokhoz kapcsolódó folyamatok egységes működtetését (karbantartás, fejlesztés).

Eszközgazdálkodási és leltározási szolgáltató központ MÁV Csoport szinten végzi, és koordinálja a leltározási és leltárellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat. Ellátja a hatáskörébe tartozó eszközállomány kezelést, az állományba vételtől a kivezetésig, valamint végzi az eszközök elszámolásával kapcsolatos tevékenységeket. Feladata a MÁV Zrt használatában lévő IT hatáskörébe tartozó informatikai eszközök kezelése, az állományba vételtől a kivezetésig.

Központi energiagazdálkodás a MÁV Csoport hosszú távú energetikai stratégiájának kidolgozásával meghatározza a társaság hosszú távú energiagazdálkodási koncepcióját, valamint végzi a liberalizált energiapiaci viszonyoknak megfelelő villamos- és gázenergia beszerzését, koordinálja annak cégcsoport szintű rendszerbe állítását.

 

LOGISZTIKA

Készletgazdálkodási és operatív logisztikai szolgáltató központ feladata az anyagbiztosítási folyamat részeként a felhasználói általános és szakanyag igények kiszolgálása raktári készletből, vagy közvetlen beszállítótól. Gazdálkodási körébe tartozik a MÁV Zrt., MÁV START Zrt. készlete, valamint a MÁV FKG Kft. készlet egy része. Tevékenysége kiterjed stratégiai szinten a készletek és forgalmának tervezésére, a szállítói szerződések menedzselésére, a cikktörzsek harmonizálására, készletszintek és azok összetételének optimalizálására, elemzésére, operatív szinten a raktári készletek országos szintű feltöltésére, kis értékű beszerzések végrehajtására, felhasználói igények kiszolgálására.

Raktározási szolgáltató központ feladata az országos raktári hálózat üzemeltetése, szakmai tevékenységek felügyelete és irányítása a hatékony működés és a minél magasabb szolgáltatási színvonal elérése érdekében. Szállítási és flottakezelési szolgáltató központ feladata a megrendelő szállítási igényeinek kiszolgálása, a rendelkezésre álló kapacitások optimális felhasználása mellett és a MÁV Csoport szintű gépjárműgazdálkodásának költséghatékony megvalósítása. Újrahasznosítási és logisztika műszaki szolgáltató központ feladata a korszerű hulladékgazdálkodásban és az inverz logisztikában rejlő tartalékok kihasználása és a logisztikai infrastruktúra műszaki támogatása.

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

A szervezet feladata a környezetvédelmi feladatok irányítása:

  • vízminőség védelem
  • levegőtisztaság védelem
  • természetvédelem, élővilág védelem
  • zaj és rezgésvédelem (forgalmi és üzemi folyamatokból adódó lakossági zajterhelések, Stratégiai Zajtérképek és Intézkedési tervkészítési kötelezettség.)
  • veszélyes áru szállítás biztonsági tanácsadói feladatok ellátása

 

A beszerzések, beruházások során a környezetvédelmi követelmények meghatározása, érvényesítése, felülvizsgálata. Hatósági képviselet (Környezetvédelmi szakmai kérdésekben, állásfoglalások kialakításában szakmailag megalapozott a MÁV Csoport érdekeit érvényre juttató képviselet ellátása, hatóságok szakmai szervezetek előtt, és nemzetközi szinten.) Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének irányítása (KSH adatszolgáltatás, OKKP teljesítése (Minisztérium), KTVF adatszolgáltatások (nyilvántartásba vétel, változások jelentése, hulladékbevallás, levegőtisztaság-védelmi bevallás, FAVI adatszolgáltatás, határozatokban, végzésekben foglalt feladatok teljesítése valamennyi környezeti elem vonatkozásában).