Árufuvarozás

A MÁV ZRt, a Rail Cargo Hungaria Zrt., a GYSEV és a többi vasúttársaság, valamint a közúti és folyami fuvarozó társaságok működése számára meghatározó az alapfolyamatot kiszolgáló informatika komplex kezelése. A szállítási folyamat átöleli a szállítmányozói igények kielégítésére irányuló kereskedelmi, árukezelési, szállítási és el- és leszámolási folyamatokat egyaránt. Ennek megfelelően a teljes folyamat lekövetése is több informatikai rendszer egymásra épülő megoldásaiból áll.

A folyamat elején a kereskedelmi tevékenység ajánlat, szerződés és megrendelés kezelési elemei állnak. A megrendelt fuvarokhoz biztosítani kell az árukezelés és szállítás feltételeit és koordinált lebonyolítását. Magyarországon kiemelten érdekes, nemzetgazdasági szempontból is meghatározó terület a Záhonyi Átrakókörzet informatikai rendszere, amely nélkül a széles és normál vágányú vasúti technológia közti átmenet működésképtelen lenne, vagyis a Kelet-Nyugati kereskedelmi tevékenység komoly fennakadásokat szenvedne.

A liberalizációs előírások következtében végbemenő MÁV átszervezés eredményeként jelentős változások álltak be a vasúti informatika terén is. Egyrészt megváltoztak a nemzetközi előírások és a kereskedelmi modell, aminek célja a közúti fuvarozással való versenyképesség fokozása, s ami rákényszeríti a cégeket egy ügyfélközpontú kapcsolattartásra, ahol a pontos és időbeni információcsere versenyelőnyt jelent. Másrészt az eddigi MÁV Rt.-n belüli, üzletágak közti elszámolások helyett önálló jogi személyiségű cégek kell, hogy szolgáltatásigényeiket közvetítsék egymás fele, és igazolt teljesítéseket számoljanak el. Ez a változási kényszer maga után vonja a vasúti szállítási folyamat adminisztrációjának korszerűsítési kényszerét is.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. tanácsadói és fejlesztői napi szinten követik az áruszállítás trendjeit és az ebből levezethető előírások és eljárások változását, aminek ismerete nélkülözhetetlen az áruszállítást támogató informatikai rendszerek naprakész fejlesztéséhez.