Spanyolországtól hazánkon át vezet keletre a Mediterrán folyosó

2014. április 7. hétfő, 00.00 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 15. péntek, 20.32

Rómában rendezték a héten a Mediterrán vasúti árufuvarozási korridort irányító Európai Gazdasági Egyesülés (RFC6 EEIG) közgyűlését. Az Almeriából induló, Lyonon, Milánón, Ljubljanán át Záhonyig ívelő korridor fejlesztése jelentős tranzitforgalmi bevételeket hozhat hazánknak a jövőben.

2013 decemberében, közel egy éves előkészítés után csatlakozott a MÁV ahhoz a gazdasági társasághoz, amely a 913/2010/EU sz. rendelet szerint kijelölt öt uniós tagország (Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Szlovénia és Magyarország) nyolc pályahálózat-működtető és kapacitás-elosztó vasúttársaságát magában foglalva felelős a vasúti korridor létrehozása után annak működtetéséért. A közgyűlésen sikerült kialakítani a gazdasági egyesülés működésének kereteit, új tisztségviselők választására került sor, mely hűen tükrözi azt az összehangolt koncepciót, hogy az együttműködésben résztvevő partner vállalatok nemzetisége képviselve legyen. Így a spanyol fél látja el az egyesülés elnöki tisztjét, az ügyvezetői és ügyvivői pozíciókban olasz, magyar és szlovén választott képviselő kapott mandátumot.

A Közgyűlés megvitatta a 2014. évi költségvetési terv keretszámait, a tagok megállapodtak az éves ütemtervben és a folyosó napi operatív ügyeit kezelő milánói állandó iroda részére további feladatokat tűztek ki célul, melyek a már 2013 novembere óta működő vasúti áruszállítási korridoron közlekedő potenciális ügyfelekkel kialakítandó üzleti párbeszédre, érdeklődésük felkeltésére, igényük összegyűjtésére irányulnak.

Az árufuvarozási folyosón való közlekedés az érintett vállalkozó vasúti társaságok részére számos előnyel jár, ezért a MÁV Zrt. nagy várakozással tekint a folyosón előre jelzett forgalomnövekedésre. A Magyarországot átszelő RFC7-es folyosóval való együttműködés tovább növelheti a vasúti infrastruktúra versenyképességét.

Háttér:

Az EU támogatásával 213 novemberében kezdte meg működését a Spanyolországtól Záhonyig húzódó 6-os európai vasúti árufuvarozási korridor (Mediterrán korridor). A folyosó létrehozásában a MÁV együttműködő partnerként vesz részt másik négy ország (Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Szlovénia) pályahálózat-működtető és kapacitás-elosztó vállalatival közösen. A vasúti árufuvarozás öt ország által összehangolt kiszolgálásával a jövőben jelentősen nőhet a vasúti árufuvarozás versenyképessége hazánkban is.

Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU (2010. szeptember 22.) rendelete határozza meg az európai árufuvarozási korridorok kialakítását. A rendeletben szerepel a 6-os korridor (Almería-Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Milano–Verona–Padova/Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Záhony) létrehozása 2013 novemberétől. A Spanyolországból induló, Franciaországot, Olaszországot, Szlovéniát és Magyarországot átszelő korridor működtetése során cél az érintett tagállamok és pályahálózat-működtetők együttműködésének erősítése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése és a szolgáltatási színvonal növelése részben a fejlesztések, beruházások összehangolása révén. Emellett a hálózat használatának optimalizálása, a terminálok működtetésének összehangolása, uniós szinten harmonizált szabályok létrehozása, a kapacitáskezelés és a forgalomirányítás szabályainak összehangolása.