Közbeszerzés, pályázatok

2014. június 23. hétfő, 19.59 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 15. péntek, 20.23

A MÁV-START Zrt. ezen menüponton belül tesz eleget a jelenleg hatályos Kbt. szabályaiból eredő közzétételi kötelezettségeinek.

Közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés: ezen menüponton belül teszi közzé a MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő az éves közbeszerzési tervét [Kbt. 5.§], valamint az éves statisztikai összegezését [Kbt. 16. §].

Hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások: ez a menüpont tartalmazza a MÁV-START Zrt. által megindított közbeszerzési eljárások részvételi/ajánlati felhívásait, valamint az eljárások eredményéről szóló tájékoztatókat és az eredményes eljárások végén megkötött szerződéseket.

Pályázati felhívások: ez a menüpont tartalmazza a MÁV-START Zrt. Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában közzétett nyílt pályázatok felhívásait.