A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

MÁV-START Zrt. vezetőinek elérhetősége