Adatkezelési tájékoztató MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. ügyfélszolgálat utaspanaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tevékenységéről.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

Az adatkezelés célja: utaspanaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat kezeléshez az érintett teljeskörű tájékoztatásán alapuló hozzájárulása.

Az adatkezelésre jogosult: MÁV-START Zrt.

Elérhetőségek:

 

Az adatfeldolgozásra jogosult: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére történő törlésig, de legalább az utas-panaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyek lezárása elleni panasztételi-fellebbezési határidő elmúltáig, vagy panasztétel-fellebbezés esetén a jogerős döntés érintettek tudomására jutásáig, de legfeljebb a polgári jogi igények általános elévüléséig (5 év).

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek: az utas-panaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyek intézésében résztvevő MÁV-START Zrt. munkavállalók.

Az ügyfél jogai: az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A törlés az érintett folyamatban levő ügy érdemi elintézését lehetetlenné teheti.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  • Az ügyfél a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.