A vasúton is tilos e-cigarettát használni

Hatályba lépett az elektronikus cigaretta használatát korlátozó szabályozás. Ennek értelmében tilos elektronikus cigarettát és dohányzást imitáló elektronikus eszközöket használni a közösségi közlekedési eszközökön és a közforgalmú intézményekben. A dohányzást tiltó táblák, az utastájékoztatási intézkedések – az új szabályozást követően – az e-cigaretta tiltására is vonatkoznak.

A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének továbbra is eleget teszünk. A hatályban lévő tilalmat a MÁV-csoport összes területén, épületében és járművén grafikusan vagy szövegesen megjelenítettük: 2014-ig 3750 dohányozni tilos táblát, 5700 dohányozni tilos matricát, valamint 2500 dohányzóhely táblát és 1400 dohányzóhely matricát helyeztünk ki.

A cél eddig is az volt, hogy a dohányzással összefüggő szabályokat az utasok a figyelemfelhívások – hangos utastájékoztatás, piktogramok – segítségével megismerjék. Ennek eredményeként kimutathatóan csökkent a vonatokon a tiltott dohányzás: míg 2012-ben 158, 2013-ban 124, 2014-ben 71, 2015-ben 52, idén májusig már csak 8 utasra szabtak ki bírságot a vonatokon a dohányzási tilalom megszegéséért. Az e-cigarettával kapcsolatos panaszok nem jellemzők, az elmúlt időszakban ilyen jellegű észrevétel nem érkezett a vasúttársasághoz.

A szabályozásról bővebben sajtóközleményünkben olvashat.

Háttérinformációk

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendeletben meghatározott jelzések kihelyezése a MÁV hálózatán 2013-ban megkezdődött, és a törvényben akkor meghatározott türelmi idő lejártáig mindenhol megtörtént. A kihelyezésekkel kapcsolatos elvárásokat a MÁV és az ÁNTSZ előzetesen egyeztette.

A nemdohányzók védelme érdekében minden vasutas munkavállaló, továbbá a MÁV-csoporttal foglalkoztatási jogviszonyban álló, szolgálatban lévő biztonsági személyzet kötelessége, hogy a dohányzási tilalmat megszegő személyt figyelmeztesse a dohányzási tilalomra. Ha a vasútállomásokon dohányzó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a vasúttársaság munkatársa felszólíthatja őt a személyazonossága hitelt érdemlő igazolására és az állomás területének elhagyására. Amennyiben az illető a felszólítás ellenére a törvényszegést folytatja, illetve az állomás területét nem hagyja el, a szankció alkalmazása nem kizárt, a pótdíj megállapítása és elszámolása a megfelelő technikai háttérrel rendelkező, szolgálatban lévő jegyvizsgáló személyzet jogosultsága.