Tájékoztató a 2012. január 1-től érvényes pótdíjakról

(A pótdíjak adómentesek.)

1./ A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 Ft pótdíjat fizet a vonaton az, aki

a) menetjegy-kiegészítés, kocsiosztály-különbözet fizetésére váltására köteles és a menetjegy-kiegészítést,

kocsiosztály-különbözetet nem fizette meg, kivéve, ha olyan helyen szállt fel, ahol a menetjegy megváltására

nem volt lehetőség,

b) a belföldi forgalomban pótjegyköteles vonaton érvényes pótjegy nélkül utazik,

c) a helyjegyköteles vonatra érvényes helyjegy nélkül szállt fel,

d) a belföldi forgalomban a pót- és helyjegyköteles vonaton érvényes pót- és helyjeggyel nem rendelkezik.

2./ A megállapított menetdíj (viteldíj) vagy pótjegy díján felül 2.600 Ft pótdíjat fizet a vonaton az, aki

a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszállt, kivéve, ha olyan helyen szállt fel, ahol a

menetjegy megváltására nem volt lehetőség, és az érvényes menetjegy hiányát az első jegyvizsgálat

alkalmával jelzi,

b) jogosulatlanul foglal le ülőhelyet és felszólításra az ülőhelyet nem engedi át utastársának (minden

jogosulatlanul elfoglalt ülőhelyért),

c) az úti- vagy a kézipoggyász (élő állat, kerékpár) továbbítására vonatkozó előírásokat nem tartja meg,

d) a belföldi utazásra igénybe nem vehető vonatra, kocsiba belföldi menetjeggyel felszállt,

e) a csak forgalmi okból álló vonatra felszállt,

f) a kocsiajtót (kocsiszakasz ajtót) akár kulccsal, akár más eszközzel jogellenesen lezárja, vagy aki a lezárt

kocsiajtót önhatalmúlag felnyitja.

3./ A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 8.000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a

kedvezményt,

b) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,

c) a menetdíjat, viteldíjat, pótdíjat a vonaton vagy 3 munkanapon belül nem fizeti meg,

d) a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,

e) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító

igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy a más nevére szóló ilyen

okmányokat felhasználja,

f) a jegyvizsgálatot megakadályozza, illetve a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt

hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,

g) a vasúton a kéziféket, a vészféket vagy vészfékjelzőt kényszerítő ok nélkül működésbe hozza, vagy

rendellenes magatartásával annak működésbe hozatalára vagy a vonat megállítására okot szolgáltat,

h) az utazási feltételeket a jelen fejezetben külön nem szabályozott módon megsérti, különösen olyan tárgyat

vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható,

i) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,

j) a dohányzási tilalmat megszegi és járműben, vonatban, vasúti kocsiban, kocsiszakaszban, fülében vagy állomási területen dohányzik.

4./ A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 12.000 Ft pótdíjat fizet az, aki az (1)-(3) bekezdésben

meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

5./A pótdíj helyett 1.300 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni,aki az utazásakor már korábban megváltott, az

adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal

vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott

igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha

azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató üzletszabályzatában előírt módon bemutatja.

Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. A szolgáltató a bemutatás során

visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét.

 

MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49