Jó, ha tudja!

Utazzon kedve szerint!

Útvonalának és menetrendjének megtervezésében szolgáltatás-értékesítőnk állnak rendelkezésére. Nagy létszámú utazáshoz a különvonatot ajánljuk, valamint a chartervonatokat. Baráti társasággal vagy vállalati tréning keretében történő utazásához válasszon különkocsit. Vasúti utazásának megszervezésében a kiindulási állomásához legközelebbi szolgáltatás-értékesítőnk segíti Önt.

Információk csoportos menetjegy váltáshoz

Kedvezmény

Az óvoda által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) 90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosultak a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fő kísérő a 2. kocsiosztályon.

Az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpont által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) 90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 10 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő a 2. kocsiosztályon.

A csoportos utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a 10 éven aluli gyermekek legalább 6 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő 2. kocsiosztályon.

A nappali tagozatos diákok legalább 10 főből álló csoportos utazása esetében az utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult 10 diákonként 1 fő kísérő 2. kocsiosztályon. A diákok – érvényes diákigazolványuk alapján – 50%-os mérséklésű menetjegyet válthatnak.

Felnőtt csoportos utazási kedvezmény legalább 10 fő együtt utazása esetén igényelhető létszámtól függően, Bejelentés alapján: 10-19 főig 20 %, 20-49 főig 33 %, 50 főtől 50 %.

Az utazás bejelentése

Az önálló keresettel nem rendelkező tanulók, óvodások és állami gondozottak (továbbiakban tanulók) a MÁV-START Zrt. és a GySEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata szerinti csoportos elszámolásukat e Bejelentés alapján kérhetik.

Az együttes utazási szándékot kérjük min. 7 nappal a tervezett indulás előtt bejelenteni az értékesítő kollégák felé személyesen, telefonon vagy interneten.

Csoportos jegy vásárlása

A Bejelentést három példányban kitöltve az elszámolást végző jegykiadóhely részére legalább 24 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása előtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván, kivéve a díjmentes utazás és a csoportos kerékpárszállítás esetét.

A Bejelentés egyik példányát a pénztáros bevonja, a másik két példányát pedig lebélyegezve az űrjegy Menetjegy példányának mellékleteként a csoport részére visszaadja.

Ha a jegyváltás nem menettérti útra történik, mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentést kell adni. Ugyancsak új Bejelentést kell adni minden jegyváltás alkalmával, ha a résztvevők az utat több részletben külön jegyváltással teszik meg.

A szervezőnek a Bejelentésen fel kell tüntetnie a csoport utazásáért felelős kísérő nevét, telefonszámát vagy e-mail címét.

Elszámolás és érvénytartam

A menetdíj elszámolása űrjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett kiindulási állomástól a célállomásig számolja el.A csoportos elszámolású űrjegy az érvényesség első napjaként megjelölt napot követő 14. nap 24. órájáig érvényes egy útra és menettérti útra történő elszámolás esetén is.

Számla kiadása

A vasúttársaság a szociálpolitikai kedvezmény alapján elszámolt csoportos menetjegyekről ( A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § 4. c pontjának eleget téve) számlát csak oktatási intézmény vagy annak fenntartójának nevére állítja ki.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt legalább 2 órával köteles a jegypénztárnak az indulási időpont megváltoztatását bejelenteni.

A pénztáros az űrjegyen tünteti fel azt a vonatot, amelyikkel a csoport az utazást ténylegesen megkezdi.

Útmegszakítás

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor előre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell tüntetni. Az itt felsorolt útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az előkészület során már külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a csoportos űrjegy igazoltatott menetjegy példányának csatolásával leadhatja az illetékes szolgáltatás-értékesítőnél. További információért forduljon az országos hálózatú Értékesítési Centrum munkatársaihoz vagy érdeklődjön az ertekesites [KUKAC] mav-start.hu címen.


Tudnivalók díjmentes múzeumlátogatásra utazó csoportoknak

A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain belföldi díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:

  • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
  • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola tanulóit is),
  • minden 10. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a "Bejelentés csoportos utazás elszámolásához" nevű nyomtatvány alapján. A vasút által kiállított csoportos utazásra jogosító jeggyel a tanulók és kísérők kizárólag a 2. kocsiosztályon utazhatnak díjmentesen. A kötelező helybiztosítású vagy pótjegyköteles vonaton a helyjegyet, pótjegyet az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a két kocsiosztály teljesárú díjának különbözetét előre meg kell fizetni. A vonaton történő helyjegyváltás vagy különbözeti díjfizetés esetén a vasút pótdíjat számít fel.

Az iskola a meghatározott napra érvényes fogadónyilatkozat másolatát köteles a "Bejelentés"-hez csatolni. A fogadónyilatkozat másolata nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén, a múzeumban az erre a célra rendszeresített bélyegző lenyomattal ellátták.

FONTOS tudnivalók a díjmentes múzeumlátogatásra való utazással kapcsolatban

- 2015/2016-os tanévben a  tanítási szünetben nem vehető igénybe a kedvezmény (2016. március 24-től március 29-ig, illetve június 16-tól augusztus 31-ig)

- A Fogadónyilatkozat kizárólag tanítási napokra szólhat, azonban az utazás a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző napon megkezdhető és a fogadónyilatkozaton szereplő napot követő napon befejezhető,

- Az oktatási intézményeknek a diákok névsorát és diákigazolvány számát is meg kell adni a csoport bejelentésekor. Diákigazolvány hiányában kizárólag iskolalátogatási igazolás fogadható el,

- A múzeumok látogatásának visszaigazolására egységesek a Fogadónyilatkozatok az intézmények részéről,

- Az oktatási intézményeknek az utazás előtt 7 nappal korábban bejelentési kötelezettségük van Társaságunk kijelölt munkatársai felé, más esetekben a díjmentes utazás elszámolását megtagadja a vasút,

- Vágányzár idején, vonatpótló autobuszon a vasút nem vállal együttes elhelyezést.

Vonali vágányzár esetén, a csoportos díjmentes utazás elszámolását sem tudjuk biztosítani!

Csoportos utazásszervezők, szolgáltatás értékesítők


Csoportos kerékpárszállítás

Csoportos kerékpárszállításnak minősül legalább 6 db kerékpár egy vonaton történő szállítása. Csoportos kerékpárszállítás kizárólag a tervezett utazás előtt legalább 7 nappal korábban a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnél bejelentett és elszámolt csoportos utazás esetén kérhető, amennyiben ezt az üzemi viszonyok lehetővé teszik.

Az igény megszűnése:

A csoportos kerékpárszállítás lemondására a vonat indulása előtt 72 órával van lehetőség, ezen időtartamon belüli lemondás esetén a vasúti társaság a Vasúti menetdíjtáblázatok I. kötetében előírt lemondási díjat számítja fel, amennyiben a vasútnak az előkészületek során már külön költségei felmerültek. A lemondási díj 8 000 Ft.

A visszatérítési kérelmet az MÁV-START (írásos) Ügyfélszolgálatnak kell postai úton megküldeni. (1426 Budapest Pf. 56)

Amennyiben a csoport az előzetesen megrendelt kerékpárszállító kocsi közlekedtetését nem kívánja igénybe venni, és ezt a vonat indulása előtt írásban, csak 72 órán belül mondja le, akkor a megfizetendő lemondási díjként - a felmerült plusz költségek fedezésére - a már előre megfizetett kerékpár viteldíj szolgál.

  • Ha a viteldíj a lemondási díjjal megegyezik, vagy annál kevesebb, akkor a viteldíjat a MÁV-START nem téríti vissza.

  • Amennyiben a kerékpár viteldíj 8 000 Ft-ot meghaladja, abban az esetben a már előre megfizetett viteldíjból kerül levonásra a lemondási díj.