Visszatérítés

Meddig válthatom vissza a jegyemet utazás előtt?

A jegypénztárban és jegykiadó automatából vásárolt 100 km alatti és feletti jegyeket érvénytartamon belül a kiindulási állomáson, érvénytartam kezdete előtt bármelyik vasútállomáson 20% kezelési költséggel lehet visszaváltani.
Az IC pót- és helyjegyet visszaváltani a vonat indulása előtt legkésőbb egy órával lehet.
Az online vásárolt, automatás átvételű jegyek átvételt megelőzően, az érvénytartam lejárta előtt válthatók vissza 10% kezelési költséggel a jegyvásárló felületen.
Az automatából átvett jegyek esetén a pénztárban váltott jegyekre érvényes szabály vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy helyszínen történő visszatérítés és kifizetés nem lehetséges, csak központilag, a vásárláshoz használt bankszámlára történő visszautalással. 
Az e-vonatjegyeket és a MÁV applikációból vásárolt menetjegyeket legkésőbb a kiválasztott vonat indulása előtt egy órával, 10% kezelési költséggel lehet visszaváltani.

Visszatérítés vasúthiba esetén

10 percet meghaladó késés vagy a vonat kimaradása esetén lehetősége van lemondani az utazásról a kiinduló állomáson. Ebben az esetben a vonat jegyvizsgálója vagy a felszállási állomás ügyeletes alkalmazottja kérésére igazolást állít ki, ami alapján a vasúttársaság kezelési költség nélkül visszatéríti az utas menetjegyét.

Mennyi időn belül köteles a MÁV-START Zrt. visszatérítési kérelmeket elbírálni és teljesíteni? 

Az egységes nemzetközi díjszabási rendelkezések alapján a szállítási vállalatok a visszatérítéseket legkésőbb az utas kérelmének és az utas által benyújtandó bizonyítékok beérkezését számított 3 hónapon belül kötelesek elintézni.

A megváltott InterCity pótjegyemet mikor válthatom még vissza?

Legfeljebb az indulás előtt egy órával. Amennyiben a vonat tíz percen túli késéssel indul lemondhat az utazásról, és ebben az esetben szintén visszakapja pótjegye, menetjegye teljes árát.

Bérlet, jegy visszaváltása, átdátumozása

A bérletek visszatérítését a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban kell kérni. A még fel nem használt havibérletet és az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényességi hónap 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig lehet benyújtani. Ha a havibérletet az érvényesség hónapjának 20. napjáig benyújtják visszatérítésre a vasúti társaság a bérlet árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. A 30 napos bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség első napja előtt kell benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 24:00 óráig benyújtja, a vasúttársaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. A tanuló bérlet ára csak a jegy érvényességének kezdete előtt téríthető vissza. A visszatérítés kezelési költsége 20%.

Elektronikus úton értékesített jegyek

Elektronikus úton értékesített menetjegy pénztárban még vasúthiba esetén sem téríthető vissza. Elektronikus úton értékesített jegyek készpénzben történő visszatérítése nem lehetséges. Az elektronikus úton értékesített, de nem elektronikus menetjegyek visszatérítését az elektronikus vásárlási felületen vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet kezdeményezni. Ezen jegyek esetén kérelmét és eredeti menetjegyét Ügyfélszolgálatunkhoz tudja benyújtani, melynek elérhetőségeit ide kattintva tekintheti meg. Beadványát ezen túl bármely pénztárunk is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé. Az elektronikus vásárlási felületen végrehajtott visszatérítés feltétele az általános visszatérítési feltételeken túl, hogy a jegyet ne nyomtassák ki a jegyátvételi ponton. Az elektronikus vásárlási felületen visszatérített jegyek kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a fizetési móddal egyező módon írja jóvá.

Az e-vonatjegyet a www.mavcsoport.hu oldalon „Jegyvásárlás” menüpont alatt történő bejelentkezés után, online térítheti vissza. A korábbi vásárlások listáján kattintson a visszatérítendő tranzakció melletti "Részletek" gombra.

Az egyes menetjegyek visszatérítését a menetjegy részleteit mutató táblázat alján levő "Visszatérítés" opció bejelölésével kezdeményezheti. Ha a felár a menetjeggyel együtt lett a kosárba helyezve, technikai okból visszaváltani is csak a hozzá tartozó menetjeggyel együtt, a menetjegy kijelölésével lehet. Ha az összes jegyet vissza kívánja váltani, kattintson a lista alján levő "Minden jegy kijelölése visszatérítésre" opcióra.

Visszatérítés a kiválasztott vonat indulása előtt legkésőbb egy órával lehetséges. Amennyiben a kiválasztott vonat indulásáig már nincs egy óra hátra, az e-vonatjegy nem visszatéríthető, függetlenül attól, hogy azt utazásra felhasználták-e vagy sem.

Az e-vonatjegy 10% kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a kizárólag a vásárlásnál használt bankkártyához tartozó bankszámlára utalja a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal.

MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyek visszatérítését, legkésőbb az e-vonatjegy érvényességének kezdete előtt 1 órával lehet kezdeményezni. A visszaváltásra kijelölt jegyek utazásra érvénytelenek. Az e-vonatjegy 10% kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a kizárólag a vásárlásnál használt bankkártyához tartozó bankszámlára utalja a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal. Ha a visszaváltásra kijelölt jegyet az érvénytartam lejárta előtt bármikor ellenőrzik, a jegy árát az ellenőrzés eredményétől függetlenül mindaddig visszatartjuk, amíg a jegy fel nem használását más módon (pl. az adott vonaton kiállított pótdíjjal, az adott vonaton érvényes és kezelt másik jeggyel) nem igazolja.

Az internetes felületen kezdeményezett visszatérítésnél a kezelési költség az Üzletszabályzatunkban előírt általános szabálytól eltérő mértékű:

- menetjegy esetén: a visszatérítendő menetdíj 10%-a,

- pót- és/vagy helyjegy esetén:

- A vonat indulása előtt legkésőbb 24 órával kezdeményezett visszatérítésnél kezelési költség nem kerül felszámításra;

- Ha már nincs 24 óra a vonat indulásáig, de a visszatérítést a vonat indulása előtt legkésőbb 1 órával kezdeményezik, a visszatérítendő pót- és/vagy helyjegyek árának 10%-a.

A kezelési költség felszámítása jegyenként történik.

Vasúthibából történő visszatérítés (pl. 10 percet meghaladó késés esetén történő utazásról lemondás) az e-vonatjegyek, illetve MÁV telefonos alkalmazásból vásárolt e-vonatjegyek esetén csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a visszatérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges, azon feltüntetve a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje). Az igény elektronikus módon is benyújtható, ez történhet Ügyfélszolgálatunknál melynek elérhetőségei ide kattintva tekinthetőek meg. Ebben az esetben kérjük, hogy e-vonatjegyét (PDF) is csatolja igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához, adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét.

Az applikációból vásárolt jegyek esetén elegendő csupán felhasználó nevét, és a vásárlás idejét megadnia. Az applikáción keresztül vásárolt bérletek visszatérítését csak az appon keresztül, és a bérlet érvénytartamának kezdete előtt lehet kezdeményezni.

A vonat kimaradásáról (vasúti hibáról) és az utazásról való lemondásról a lemondás helyén igazolást kell kiállíttatni az érintett vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóval vagy az eseményről tudomással bíró más ügyeletes munkavállalóval.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek

Az utas külön igazolás nélkül jogosult a fel nem használt menetjegye árának visszatérítésére
• bármely pénztárban, ha a menetjegy érvénytartama még nem kezdődött meg,
• a menetjegyen feltüntetett kiindulási vagy azt megelőző állomáson, illetve a jegyváltás helyén
• ha a menetjegy érvénytartama már megkezdődött és még nem járt le;
• a menetjegy nem meghatározott vonatra szól, és
• legalább 101 km távolságra lett kiadva,
• bármely pénztárban, adott vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt legkésőbb 1 óráig, ha a menetjegy meghatározott vonatra szól.
A legfeljebb 100 km távolságra kiadott menetjegy a rajta feltüntetett érvénytartamon belül csak a menetjegyen feltüntetett kiindulási állomáson téríthető vissza.
Kiindulási állomást követő állomáson történő visszatérítési igény esetén visszatérítendő összegből levonásra kerül a kiindulási állomás és a visszatérítést teljesítő állomás közti az utas kedvezményének megfelelő menetdíj.
Az utas a visszautazás kiindulási állomásán külön igazolás nélkül jogosult az érvényes és visszaútra fel nem használandó menettérti jegy visszaúti része árának visszatérítésére.
A pénztárban, illetve jegyértékesítő automatából vásárolt jegyek és bérletek visszatérítése esetén 20% kezelési költség kerül levonásra.
A helyjegyek, illetve IC pót- és helyjegyek visszatérítése a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt legkésőbb 1 óráig lehetséges. Ezen jegyek visszatérítése esetén nem kerül felszámításra kezelési költség.
A visszatérítés teljesítésekor a vasúti társaság a visszatérítendő eredeti jegyet bevonja és a menetjegy mellé esetlegesen kiadott számlát vagy annak jól olvasható másolatát az utasnak be kell mutatnia.
A visszatérítéskor kifizetett összeg átvételét az utasnak neve, lakcíme megadásával kell elismernie, a vasút az átvevő személyazonosságát alkalmas igazolvány alapján vizsgálja.
Ha az utasnak szolgálatszünetelés miatt nincs lehetősége a visszatérítési igény benyújtására vagy a menetjegy fel nem használásának igazolására, igényét a MÁV-START Ügyfélszolgálathoz nyújthatja be. A visszatérítési igény leírásába bele kell foglalni, hol, mikor, milyen módon kísérelte meg a visszatérítést.