Visszatérítés

Meddig válthatom vissza a jegyemet utazás előtt?

A jegypénztárban és jegykiadó automatából vásárolt 100 km alatti és feletti jegyeket érvénytartamon belül a kiindulási állomáson, érvénytartam kezdete előtt bármelyik vasútállomáson 20% kezelési költséggel lehet visszaváltani.
Az IC helyjegyet visszaváltani a vonat indulása előtt legkésőbb egy órával lehet.
Az online, illetve a MÁV applikációból vásárolt menetjegyeket legkésőbb a kiválasztott vonat indulása előtt egy órával, 10% kezelési költséggel lehet visszaváltani. Okosjegyek esetén a visszaváltására legkésőbb a kiválasztott vonat indulása előtt 12 órával, szintén 10% kezelési költséggel van lehetőség.

Visszatérítés vasúthiba esetén

10 percet meghaladó késés vagy a vonat kimaradása esetén lehetősége van lemondani az utazásról a kiinduló állomáson. Ebben az esetben a vonat jegyvizsgálója vagy a felszállási állomás ügyeletes alkalmazottja kérésére igazolást állít ki, ami alapján a vasúttársaság kezelési költség nélkül visszatéríti az utas menetjegyét.

Mennyi időn belül köteles a MÁV-START Zrt. visszatérítési kérelmeket elbírálni és teljesíteni? 

Az egységes nemzetközi díjszabási rendelkezések alapján a szállítási vállalatok a visszatérítéseket legkésőbb az utas kérelmének és az utas által benyújtandó bizonyítékok beérkezését számított 3 hónapon belül kötelesek elintézni.

A megváltott InterCity helyjegyemet mikor válthatom még vissza?

Legfeljebb az indulás előtt egy órával. Amennyiben a vonat tíz percen túli késéssel indul, lemondhat az utazásról, és ebben az esetben szintén visszakapja helyjegye, menetjegye teljes árát.

Bérlet, jegy visszaváltása, átdátumozása

A bérletek visszatérítését a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban kell kérni. A még fel nem használt havibérletet és az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényességi hónap 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig lehet benyújtani. Ha a havibérletet az érvényesség hónapjának 20. napjáig benyújtják visszatérítésre a vasúti társaság a bérlet árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. A 30 napos bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség első napja előtt kell benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 24:00 óráig benyújtja, a vasúttársaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. A tanuló bérlet ára csak a jegy érvényességének kezdete előtt téríthető vissza. A visszatérítés kezelési költsége 20%.

Elektronikus jegyek visszatérítése

Az elektronikus jegyek visszatérítéséről bővebben olvashat a linkre kattintva.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek

Az utas – ha utazását nem kezdte meg és az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik – menetjegye visszaváltásával, indoklás nélkül lemondhat az utazásról és annak visszatérítését kérheti:

  • érvénytartamának kezdete előtt bármely állomáson, a meghatározott vonatra szóló menetjegy kivételével,
  • meghatározott vonatra szóló menetjegy esetén érvénytartamkezdet előtt legkésőbb 1 óráig bármely állomáson,
  • érvénytartamának kezdete után a kiindulási állomáson.

Amennyiben az utas az utazás megkezdése után a vonatnak az indulási állomásról való elindulását követően mond le az utazásról, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére, azaz a kifizetett és a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásért fizetendő menetdíj különbözetének visszatérítését kérheti.

Menettérti útra szóló menetjegy esetén az utas a visszautazás kiindulási állomásán külön igazolás nélkül jogosult az érvényes és visszaútra fel nem használandó menettérti jegy visszaúti része árának visszatérítésére.

A pénztárban, illetve jegyértékesítő automatából vásárolt jegyek és bérletek visszatérítése esetén 20% kezelési költség kerül levonásra.
A helyjegyek visszatérítése a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt legkésőbb 1 óráig lehetséges. Ezen jegyek visszatérítése esetén nem kerül felszámításra kezelési költség.
A visszatérítés teljesítésekor a vasúti társaság a visszatérítendő eredeti jegyet bevonja és a menetjegy mellé esetlegesen kiadott számlát vagy annak jól olvasható másolatát az utasnak be kell mutatnia.
A visszatérítéskor kifizetett összeg átvételét az utasnak neve, lakcíme megadásával kell elismernie, a vasút az átvevő személyazonosságát alkalmas igazolvány alapján vizsgálja.
Ha az utasnak szolgálatszünetelés miatt nincs lehetősége a visszatérítési igény benyújtására vagy a menetjegy fel nem használásának igazolására, igényét a MÁV-START Ügyfélszolgálathoz nyújthatja be. A visszatérítési igény leírásába bele kell foglalni, hol, mikor, milyen módon kísérelte meg a visszatérítést.

Az online/applikációban vásárolt jegyek visszatérítésével kapcsolatban a linkre kattintva a Visszaváltás pontban található tájékoztatás.