Kártérítés

Milyen esetben kérhetek átalány-kártérítést vonatkésés esetén?

Belföldi forgalomban közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén az Utas átalány-kártérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között, amelynek mértéke:

- 30 -119 perc késés esetén a menetjegy árának 25%-a

- 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegy árának 50%-a.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az Utas a késést elszenvedte.

Nem kérhető kártérítés, ha az Utas nem rendelkezett menetjeggyel és pót-és helyjeggyel, pótjeggyel, vagy helyjeggyel.

Ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1000 Ft-ot, azt a vasúti társaság nem fizeti ki. Ugyanazon utas több, egyenként 1000 Ft-ot meg nem haladó kártérítését a vasúti társaság kifizeti, amint összegük meghaladja az 1000 Ft-ot.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek:

Az állomási pénztárainknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítjük a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani. Utóbbi esetében, kérelmét és eredeti menetjegyeit Ügyfélszolgálatunkhoz tudja benyújtani, melynek elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mav-start-ugyfelszolgalat. Beadványát ezen túl bármely pénztárunk is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé.

Bérlet:

Belföldi forgalomban a bérlettel vagy bérlet jellegű más jeggyel, igazolvánnyal történő utazás esetén az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára.

E-vonatjegy:

Az e-vonatjegyek esetén a kártérítés kifizetése csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a kártérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges. Az igény elektronikus módon is benyújtható, ez történhet elektronikus levélben: eszrevetel [KUKAC] mav-start.hu e-mail címre, vagy a www.mavcsoport.hu honlapon, az erre biztosított felületen On-line is. Ebben az esetben kérjük, hogy e-vonatjegyét (PDF) is csatolja igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét. Amennyiben késési igazolás is került kiállításra utazása során, kérjük azt is csatolja be. Minden esetben meg kell adni a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje), valamint a postacímét, vagy bankszámlaszámát melyre a kifizetést igényli

A MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyekre ugyanezen szabályok alkalmazandók.

Nemzetközi utazás

Az utas – az utazási jog elvesztése nélkül – átalány-kártérítést kérhet a vasúti társaságtól a vonatnak az utas átszállási állomására vagy célállomására késéssel történő érkezése esetén, amennyiben a menetjegy árát a Személyszállítási Üzletszabályzat A. függelék 7.1.1. ponttal összhangban nem térítették vissza. A késés esetén fizetendő legalacsonyabb átalány-kártérítések a következők:

  1. a menetjegy árának 25%-os visszafizetése 60–119 perces késéssel történő érkezés esetén;
  2. a menetjegy árának 50%-os visszafizetése 120 perces, vagy azt meghaladó késéssel történő érkezés esetén.

A menetjegy árára vonatkozó átalány-kártérítés kifizetésének határideje az igény bejelentésétől számított 1 hónap. A kifizetése történhet utalvány formájában is, de az utas kérésére a térítést pénz formájában kell kifizetni.

A vasúti társaság a 4 EUR alatti összegű átalány-kártérítést nem fizeti ki, de azt az utas az elévülési időn belül más igényével együtt újra előterjesztheti, és ha a több jogos igény összértéke eléri a 4 EUR-t, az kifizethetővé válik.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a késett vonatra vonatkozó szállítási szerződéshez tartozó menetjegy(ek) ára.

Az átalány-kártérítésnél nem vehető figyelembe a vonaton fizetett szervízdíj és a vonaton esetlegesen fizetett pótdíjak összege. A városi közlekedés díját is magában foglaló menetjegy esetén az átalány-kártérítés alapja a díjszabásban meghirdetett ugyanazon kedvezménnyel városi közlekedési díj felszámítása nélkül kiadott menetjegy ára.