A külföldön tanuló diák az intézmény által kiadott diákigazolvánnyal igénybe veheti-e a magyar diákokra érvényes belföldi kedvezményeket?

Ha a diákigazolványt nem Magyarországon állították ki, a kedvezményre jogosultság igazolására csak abban az esetben használható fel, ha a jogosultság adati az igazolványról egyértelműen megállapíthatóak

  • az igazolványt az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában adták ki,
  • az igazolvány névre szóló,
  • az igazolvány fényképpel ellátott vagy az utas egyidejűleg más fényképes igazolvánnyal tudja igazolni személyazonosságát,
  • az igazolvány érvényességi ideje megállapítható (érvényességi időtartam vagy érvényesítő bélyegzés, matrica, stb.),
  • az igazolvány tartalmazza az oktatási intézmény megnevezését és székhelyét.

Amennyiben a külföldön kiállított diákigazolványról a képzés jellege (nappali, levelező, stb.) nem állapítható meg, akkor azt nappali képzésre kiadott diákigazolványként fogadjuk el.

Az ún. nemzetközi diákigazolványok (amelyeket nem oktatási intézmény vagy hivatal állít ki, pl.: ISIC) alapján kedvezmény nem vehető igénybe.

A külföldön tanuló magyar diák igényelhet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) diákigazolványt.

További információk: www.diakigazolvany.hu