ETCS vonatbefolyásoló fedélzeti berendezések a FLIRT motorvonatokon

A MÁV-START Zrt. az általa üzemeltetett 2006-10 között beszerzett 60 db  Flirt típusú motorvonatokat ETCS vonatbefolyásoló rendszerrel szereli fel uniós forrásból a közlekedésbiztonság növelése és a járművek nagyobb kihasználtsága céljából.

A MÁV Zrt. a hagyományos transzeurópai vasúti rendszerhez tartozó vasútvonalakon csak az Átjárhatósági Műszaki Előírásoknak (TSI-k) megfelelő alrendszereket és rendszerelemeket tervezi alkalmazni, telepíteni.

A kitűzött célok teljesítése érdekében a MÁV Zrt. az ERTMS/ETCS L2 – azaz az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer – specifikációinak megfelelő vonatbefolyásoló rendszer bevezetése mellett kötelezte el magát az uniós forrásokból felújított vasútvonalakon az átjárhatósági előírások teljesítése és a vonalak maximális engedélyezett pályasebességének 160 km/h értékre való megnövelése érdekében.

Az ETCS L2 az alapvető funkcióit tekintve vonatbefolyásoló rendszer, amelynek elsődleges rendeltetése a vonatok közlekedésének felügyelete, a vasúti forgalom biztonságának a legkülönbözőbb üzemi helyzetekben történő garantálása. A rendszer speciális rendszerelemein keresztül kapott menetengedélyek és pályaadatok alapján folyamatosan figyelmeztetési-, üzemi- és vészfékezési sebességprofilokat számol, amelyek betartását kikényszeríti a mozdonyvezetőtől, valamint ellátja a vonatra, illetve a pályára engedélyezett sebesség folyamatos felügyeletét is.

A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett és a MÁV Zrt. tulajdonú Stadler FLIRT motorvonatok a regionális és az elővárosi vasúti forgalom számára készült villamos hajtású, alacsonypadlós járművek, engedélyezett konstrukciós végsebességük 160 km/h. A motorvonatok Magyarországon jelenleg valamennyi vasútvonalon EVM üzemmódban közlekedhetnek maximálisan 120 km/h engedélyezett sebességgel.

A MÁV-START Zrt. annak érdekében, hogy a FLIRT motorvonatok ki tudják használni a felújítás alatt lévő vasútvonalak 160 km/h emelt pályasebességet (pl. 30a számú Bp. Kelenföld –Székesfehérvár vasútvonal), a motorvonatok ERTMS/ETCS L2 vonatbefolyásoló berendezésekkel történő felszereléséről döntött. Az ETCS felszerelése és a motorvonatok engedélyeztetése projekt megvalósításának finanszírozására a MÁV-START Zrt. sikeresen pályázott 2015-ben az INEA CEF Transport-hoz (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz).

MÁV-START Zrt. az INEA/CEF/TRAN/M2014/1027748 számon megkötött  Grant Agreement  (NFM-INEA), valamint a MÁV-START Zrt és NFM között megkötött ZE970001 azonosítójú, 2017.05.30. dátumú Támogatási szerződés alapján 8.974.000.000,- FT összegnek megfelelő EUR támogatást nyert el a projekt finanszírozására ( prototípus fejlesztés, szériafelszerelés, projekt kommunikáció és projekt menedzsment tevékenységek támogatása).

A MÁV-START Zrt. a pályázattal párhuzamosan a megvalósításra közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként szerződést kötött az Alstom Transport Hungary Zrt.-ből és az Alstom Belgium SA.-ból álló konzorciummal.

A motorvonatok ERTMS/ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel történő felszerelésével a vonatközlekedés magasabb biztonsági szintje biztosítható, a motorvonatok magasabb sebességgel üzemeltethetők, így a pályák átbocsátó képessége is növelhető.

Széchenyi 2020