Gyorsvonati felárbérlet

Gyorsvonati felárbérlet 6.000 Ft 
Kedvezményes gyorsvonati felárbérlet – 65 éven felül 1.500 Ft
Kedvezményes gyorsvonati felárbérlet – 6 éven alul 1.500 Ft

A gyorsvonati felárbérletek érvénytartama a 30 napos bérlet érvénytartamával egyezik meg.

A kedvezményes gyorsvonati felárbérlet az érvénytartama alatt a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. gyorsvonati pótjegy-köteles vonatain mentesít a gyorsvonati pótjegy váltása alól.

A gyorsvonati felárbérlet az érvénytartama alatt a MÁV-START Zrt. gyorsvonati pótjegy-köteles vonatain Budapest közigazgatási területén belül mentesít a gyorsvonati pótjegy váltása alól.

A kedvezményes gyorsvonati felárbérletet utazás előtt oly módon kell érvényesíteni, hogy a 65 éven felüli utas a személyazonosításra alkalmas igazolványa számát, míg a 6 éven aluli utasnak a nevét kell bejegyezni.

A gyorsvonati felárbérletet – a felhasználó egyéb kedvezményétől függően – a bérletekkel, illetve a Tanuló bérletekkel megegyező módon kell érvényesíteni. Az érvényesítés elmulasztása esetén a Díjszabás 1.2.18. pontja szerint kell eljárni.

A gyorsvonati felárbérlet kizárólag a gyorsvonati pótjegy váltása alól mentesít, más feláras vonaton a megfelelő felárat meg kell váltani.

Az utas (ideértve a 65 éven felüli vasúti utazási igazolvánnyal rendelkezőket) a vonaton a kedvezményének vagy a menetjegyének megfelelő kocsiosztályon foglalhat helyet.

Útmegszakítás lehetséges, a kedvezményes gyorsvonati felárbérletet útmegszakítás esetén nem kell záradékolni. A gyorsvonati felárbérlettel a hosszabb út részbeni fedezése megengedett: ha gyorsvonati felárbérlettel rendelkező utas Budapest közigazgatási határán kívülre utazik, csak a Budapesten kívüli  viszonylatra kell gyorsvonati pótjegyet váltania.

Jegyvizsgálatkor a kedvezményes gyorsvonati felárbérlet érvényessége mellett az utas kedvezményes gyorsvonati felárbérlet váltására való jogosultsága is ellenőrizésre kerül. Az érvénytelen (pl. lejárt érvénytartamú) kedvezményes gyorsvonati felárbérlettel utazóval szemben – ha egyébként jogosult volt a kedvezményes gyorsvonati felárbérlet váltására – az elégtelen menetjegyre vonatkozó szabályokat, míg a megfelelő jogosultság ellenére kedvezményes gyorsvonati felárbérletet használó utassal szemben a jogtalan használat szabályait kell alkalmazni.

A kedvezményes gyorsvonati felárbérlet és a gyorsvonati felárbérlet az érvényesség kezdete után  nem téríthető vissza.