Adatkezelési tájékoztató - fennálló tartozás érvényesítéséhez 2015

A MÁV-START Zrt.- vel szemben fennálló tartozás érvényesítéséhez szükséges személyes adatok nyilvántartásához

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77252/2014.

Az adatkezelés célja: A MÁV-START Zrt-vel szemben fennálló tartozás érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja:

-          2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján az érintett hozzájárulása a levelezési cím, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, mobiltelefonszám és a bankszámlaszám vonatkozásában,

-          2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról (a továbbiakban: Sztv.), 7. § a név, születési hely, születési idő, anyja neve és az állandó lakcím vonatkozásában.

Az adatkezelésre jogosult: A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.)


Elérhetőség:

-         Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3.

-         Postacím: 1426 Budapest Pf.: 56.

-         Tel.: 06 1 433 7980

-         Fax: 061/511-4705

-         email: kovetelesbehajtas [KUKAC] mav-start.hu

Az adatfeldolgozásra jogosult: MÁV Zrt.,  Pályavasút üzletág TEB.


Adattovábbítás harmadik személy részére:

Jogalapja:

-          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján az érintett hozzájárulása a levelezési cím, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, mobiltelefonszám és a bankszámlaszám vonatkozásában

-          2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról (a továbbiakban: Sztv.), 7. § a név, születési hely, születési idő, anyja neve és az állandó lakcím vonatkozásában

Címzettek: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala


Az adatkezelés időtartama: az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelete a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről I. sz. mellékletét képező CIV 60 cikk szerint –, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény IV. Fejezetében foglaltak figyelembevételével – addig az időtartamig, amíg a keresetindítási jog az adott követelés vonatkozásában el nem évül.

Az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli.


A személyes adatokat megismerheti: Követelésbehajtási tevékenységben érintett munkavállalók


Az utas jogai:

Az utas kérelmezheti az adatkezelőnél:

        tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

        személyes adatainak helyesbítését, valamint

        személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az elérhetőségben szereplő e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőségek:

        A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

        Az utas a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.