Márciusig nyitva a MÁV-csoport és a Dunaújvárosi Egyetem képzéseinek ajtaja

2016. február 15. hétfő, 10.35
Műszaki menedzsernek és szakoktatónak, gépészmérnöknek, mérnök informatikusnak jelentkezőket várnak a szeptemberben induló szakokra
MÁV és a Dunaújvárosi Egyetem közös toborzása a Keletiben

 A 2016-ban induló felsőoktatási képzések jelentkezési határideje február 15-én éjfélkor lejár. Aki fenti határidővel jelentkezik a Dunaújvárosi Egyetem műszaki menedzser, műszaki szakoktató, gépészmérnök, mérnök informatikus szakjainak valamelyikére, az március 11-ig egy további lehetőséget is megfontolhat: jelentkezhet a MÁV-csoport és a Dunaújvárosi Egyetem duális képzésére. A vasúttársaság és az egyetem tehát várja a leendő hallgatókat és vasúti szakembereket, akik a gyakorlati idő alatt rendszeres juttatásban is részesülnek.

A duális képzést azok választhatják, akik a Dunaújvárosi Egyetemre február 15-ig beadták a jelentkezésüket. A kiválasztás során a tanulmányi eredmények mellett a motivációt, a fejlődőképességet, a gondolkodásmódot, az együttműködési készséget, az aktivitást, a kommunikációt és az egészségügyi alkalmasságot is figyelembe veszik. A kiválasztási folyamat várhatóan április-május hónapokban fog zajlani. A duális képzésben szeptembertől azok a hallgatók vehetnek részt, akiket a MÁV-csoport vállalatai kiválasztottak, továbbá akik ezzel egyidejűleg a felvételi eljárás során felvételt nyertek és be is iratkoztak a Dunaújvárosi Egyetemre.

A MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. műszaki menedzser, műszaki szakoktató és gépészmérnök szakon is 10-10 (vagyis a két vállalat együtt 20-20) főnek kínál pályázati lehetőséget. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ezen felül még 10-10 fő mérnök informatikust és műszaki szakoktatót vár.

A duális képzés a felsőoktatás és a vállalatok igényeinek összehangolása és szoros együttműködése alapján megvalósuló újszerű, gyakorlatorientált képzési forma. A duális képzés előnye a hagyományos képzési formákkal szemben, hogy a vállalatoknál töltött gyakorlati idő alatt a hallgatók megtanulhatják, hogy az elsajátított elméleti tudást hogyan lehet alkalmazni valós munkavégzés során. A hosszabb gyakorlati idő lehetővé teszi vállalat-specifikus ismeretek elsajátítását, és a résztvevők rendszeres juttatásban is részesülnek.

A jelentkezéshez a MÁV-csoport honlapján (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/dualiskepzes) a karrier aloldal alján található jelentkezési lapot kell kitölteni és az érettségi bizonyítvány (ennek hiányában az utolsó három félév tanulmányi eredményei), valamint a felsőoktatási jelentkezést hitelesítő adatlap másolatával együtt megküldeni a dualis [KUKAC] mavcsoport.hu email-címre.

Háttér-információk:

A MÁV Zrt.-hez gépészmérnöknek jelentkezők megismerhetik a MÁV területi igazgatóságai pályalétesítményi területén a kisgépek és berendezések karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátását, szervezését, koordinálását.

A MÁV Zrt.-hez műszaki menedzsernek és műszaki szakoktatónak jelentkezők megismerhetik a MÁV területi igazgatóságai forgalmi tevékenységének lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, és a kapcsolódásokat más szakmai területekhez. Testközelből láthatják a forgalmi technológiák kialakításának folyamatát, azok harmonizációját más szakterületek és a vállalkozó vasúti társaságok technológiáival. A műszaki szakoktató szakra jelentkezők továbbá megismerhetik a MÁV műszaki (erősáram, biztosítóberendezés, távközlés) szakterületein a szakmai oktatói feladatokat.

A MÁV-START Zrt.-hez gépészmérnöknek jelentkezők tájékozódhatnak a járműbiztosítási igazgatóságok munkájáról, a vontató és vontatott járművek karbantartási feladatairól, a munkafolyamatok szervezéséről, ellenőrzéséről, irányításáról.

A MÁV-START Zrt.-hez műszaki menedzsernek és műszaki szakoktatónak jelentkezők megismerhetik a vasúti járművek fejlesztésével összefüggő tennivalókat, részt vehetnek a tervezési feladatok előkészítésében, dokumentálásában. A műszaki szakoktató szakra jelentkezők beavatást nyernek a MÁV-START szakterületein zajló képzési folyamatokba, szakmai oktatói feladatokba, a vasúti képzések jogszabályi, szervezeti hátterébe.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-hez mérnök-informatikusnak jelentkezők megismerhetik a MÁV-csoportnál alkalmazott és működtetett informatikai technológiákat, az alkalmazott ügyviteli és technológiai informatikai rendszereket, az informatikai rendszerek fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT üzletágában alapvető ismereteket szerezhetnek a rendszerüzemeltetési tevékenységekről, a szoftver architektúra tervezési feladatokról, a rendszerintegrációs tervezési és fejlesztési feladatokról, az üzleti elemzői, szakértői közreműködő és döntés-előkészítő tevékenységek ellátásáról.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-hez műszaki szakoktatónak jelentkezők betekintést nyernek a MÁV-csoport szakterületein megvalósuló vasúti specifikus képzési folyamatokba, szakmai oktatói feladatokba.

Budapest, 2016. február 15.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG