A MÁV - Csoport tagjainál keletkező fémhulladékok értékesítése vonatkozó Vevőlistára kerülés

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. - a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV FKG Kft. nevében és képviseletében, továbbá saját nevében, mint Ajánlatkérő - felhívást tesz közzé a „A MÁV - Csoport tagjainál (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV FKG Kft.) keletkező különféle fémhulladékok értékesítésére vonatkozó Vevőlistára kerülés érdekében”

tárgyban.


A „Vevőlistá”-ra kerülés azt jelenti, hogy a listára kerülés napjától határozatlan ideig, kizárólag a listán lévő gazdasági szereplők kapnak vételi árajánlati felhívásokat („Ajánlatkérés Értékesítési Szerződés megkötéséhez” tárgyú, jelen Feltétfüzethez csatolt mintadokumentum szerint, a továbbiakban: Ajánlatkérés) a jelen Feltétfüzet tárgyát képező értékesítések vonatkozásában – ide nem értve az alább rögzített „egyéb értékesítési módok” eseteit.


Az értékesítés tárgya:

2019. évtől vasúti járművek, eszközök, selejtezéséből, bontásából, javításából, karbantartásából, raktári készletek selejtezéséből keletkező, az Ajánlatkérő tulajdonában álló acélhulladék, színes- és könnyűfém hulladék, valamint az Ajánlatkérő tulajdonában lévő vasúti vágányok bontásából származó fémhulladékok és egyéb az Ajánlatkérő tulajdonát képező technológiai fémhulladékok.

 

A jelentkezés benyújtása:

A pályázati anyagot elektronikus úton, magyar nyelven, pdf formátumban, kérjük feltölteni a pályázati  határidő lejártát megelőzően a Fluenta Sourcing rendszerbe.

Amennyiben gazdasági szereplő rendelkezik Fluenta Sourcing regisztrációval, úgy Ajánlatkérő hozzárendeli a tárgyi eljáráshoz ajánlattevőt, ezt követően teljes körűen hozzáférhet a pályázati dokumentációhoz, tehet fel kiegészítő tájékoztatáskérést, valamint nyújthat be ajánlatot és hiánypótlást.

Amennyiben gazdasági szereplő nem rendelkezik regisztrációval a Fluenta Sourcing rendszerében, akkor a jelen pont szerinti érdeklődés jelzését követően Ajánlatkérő képviselője megküldi a gazdasági szereplő részére a Fluenta Sourcing rendszerben történő regisztrációhoz szükséges meghívót. Ennek elfogadását követően Ajánlatkérő a fentebb ismertetettek szerint hozzárendeli az eljáráshoz gazdasági szereplőt.

 

Kiértesítés:                             2020. 05.28.   9:00

Hozzáférés kezdete:             2020. 05.28. 10:00

Feltöltési idő kezdete:          2020. 05.28. 11:00

Feltöltési idő vége:               2020. 06.04. 14:00

 

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információt a 7445/2020/SZK. sz. Feltétfüzet tartalmaz

 

További kérdés esetén kapcsolattartó:

Coccia Katalin
műszaki szakelőadó
Mobil: 06-30-205-0038

 

Kiírás dátuma:
2020. május 27. szerda, 15.00
Leadási határidő:
2020. június 4. csütörtök, 14.00
Elbírálás dátuma:
2020. június 4. csütörtök, 15.00