Vasútspecifikus kisgépek beszerzése

Magyar szám

KÉ 7024/2016

EU szám

2016/S 137-247745

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumokat térítésmentesen, elektronikus úton valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő elérheti.

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse a Közbeszerzési Dokumentumokat elérő gazdasági szereplők személyét, ezen gazdasági szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat és információkat Ajánlatkérő kapcsolattartójának megküldeni.

-           az ajánlattevő neve és székhelye

-           az ajánlattevő levelezési címe

-           az ajánlattevő elektronikus levélcíme, telefon és faxszáma

-           az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma

-           a kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a Közbeszerzési Dokumentumoknak legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó által történő - igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot egyebekben az ajánlathoz is csatolni szükséges. Ajánlatkérő elérést igazoló dokumentumnak tekinti, ha ajánlattevő ajánlatában csatolja az Ajánlatkérő által megküldött visszaigazolást a fenti adatok megküldéséről.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Közbezserzési dokumentáció pdf.974.37 KB2016.07.19.
PDF ikon II. Műszaki leírás270.5 KB2016.07.19.
PDF ikon III. Szerződéstervezet749.68 KB2016.07.19.
Microsoft Office dokumentum ikonja Közbeszerzési dokumentáció doc.719 KB2016.07.19.
PDF ikon Kiegészítő tájékoztatás I.316.51 KB2016.08.16.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2016. július 19. kedd, 14.45

Jelentkezési / beadási határidő

2016. augusztus 22. hétfő, 10.00