Tervező kiválasztása Budapest alábbi kiemelt állomási épületéhez: Kőbánya-Kispest állomás

Magyar szám

4498/2016

EU szám

2016/S 081-143408

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumokat térítésmentesen, elektronikus úton valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő elérheti.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse a Közbeszerzési Dokumentumokat elérő gazdasági szereplők személyét, ezen gazdasági szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat és információkat Ajánlatkérő kapcsolattartójának megküldeni.

-           az ajánlattevő neve és székhelye

-           az ajánlattevő levelezési címe

-           az ajánlattevő elektronikus levélcíme, telefon és faxszáma

-           az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma

-           a kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a Közbeszerzési Dokumentumoknak legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó által történő - igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot egyebekben az ajánlathoz is csatolni szükséges. Ajánlatkérő elérést igazoló dokumentumnak tekinti, ha ajánlattevő ajánlatában csatolja az Ajánlatkérő által megküldött visszaigazolást a fenti adatok megküldéséről.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2016. április 26. kedd, 10.30

Jelentkezési / beadási határidő

2016. május 30. hétfő, 10.00