Szolnok VJJ 5 tonnás futódaru telepítése

 

1. A pályázat tartalma

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő Szolnok Vasúti járműjavító telephelyén a forgóváz javító csarnokban szükségessé vált egy 5 tonnás futódaru beszerzése és telepítése a meglévő darupályára. A darupályán jelenleg három daru üzemel, a darupálya teherbírása 5 tonna. A darupálya 2018-ban felújításra került. Az egyik meglévő daru elavult, annak korszerűsítése műszaki és gazdasági szempontból nem javasolt, így Ajánlatkérő a kicseréléséről döntött. A jelen versenyeztetés tárgya szerinti daru ennek a helyére kerül.

A munka tartalma:

A régi 3 tonnás daru lebontása, telephelyen belül tárolási helyre szállítása. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek (továbbiakban: Nyertes) a lebontott daru szerkezeti elemeit át kell adnia az Ajánlatkérőnek selejtezésre.

A Nyertesnek az új 5 tonnás, rádiós távvezérlővel ellátott futódarut meg kell terveznie, telepítenie kell az Ajánlatkérőnél már meglévő darupályára, a működéshez szükséges egységekkel, biztonsági berendezésekkel együtt (továbbiakban: Berendezés).

A Nyertes feladata a kivitelezési munkához kapcsolódó mérések, vizsgálatok (MSZ 6726, MSZ 9721) elvégzése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az új daru tervezését, telepítését, és az azt követő használatba vételt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály eljárása szerint tanúsíttatni, engedélyeztetni szükséges a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet szerint. Mindennemű, a sikeres üzembehelyezéshez szükséges tanúsítási, engedélyeztetési feladat a Nyertes feladata azzal, hogy a kötelező hatósági díjakat Ajánlatkérő közvetlenül fizeti meg az arra jogosult hatóság felé.

Nyertes feladata a tervek elkészítéséhez és a használatbavételi engedély kiadásához szükséges vizsgálatok, próbák lefolytatása, a Berendezés üzembe helyezése – ide értve a Berendezés kezelésének oktatását is.

Nyertes köteles továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelkezéseinek mindenben megfelelő kivitelezési dokumentáció elkészítésére és átadására.

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki elvárásokat a Műszaki leírás (I. számú melléklet) és a Vállalkozási szerződés (II. számú melléklet) tartalmazza.

2. Helyszíni bejárás

Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást tart az Ajánlattevők részére. A helyszíni bejárás időpontja: 2020. augusztus 6. 11 óra 00 perc

Bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Szolnok VJJ, 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.

A bejáráson való részvétel nem kötelező!

A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot a jelentkezők legkésőbb 2020. augusztus 6. 10 óra 00 percig kötelesek jelezni!

3. Dokumentáció igénylése

Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. augusztus 25. 12 óra 00 perc.

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció beszerzésének határidejéig írásban beérkező kérésre elektronikus úton (e-mailben) megküldi a dokumentációt.

Kérjük Ajánlattevőket, az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

·         Cég neve:

·         Székhelye:

·         Adószáma:

·         Kapcsolattartó neve:

·         Elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):

​4. Az ajánlatok benyújtása és az ajánlattételi határidő

2020. augusztus 25. 12 óra 00 perc

Az ajánlatok kizárólag elektronikusan (e-mail formájában) nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig:

MÁV-START Zrt.,

Beszerzési Igazgatóság

Beszerzési Működéstámogatás szervezet

Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia

hidegheti.anna [KUKAC] mav-start.hu

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon 8424_2020_palyazati_felhivas_kt.pdf1.11 MB2020.07.28.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. július 28. kedd, 16.00

Jelentkezési / beadási határidő

2020. augusztus 25. kedd, 12.00