Pécsbánya-Rendező pu. vízelvezető rendszer kiépítés (40 és 44 sz. kitérők)

1x1x0,7 m-es előregyártott elemekből készült beton akna beépítése 2 vágány közé és 2 db 20 cm átmérőjű meglévő cső bevezetése az aknába. A beton aknából víz kivezetése 1 db 8 m hosszú 20 cm átmérőjű csövön keresztül, 1 %-os lejtéssel, merőlegesen a vágánytengelyre, 0,7-0,8 m mélységben, zúzottkő kiágyazással és 3 rétegben történő visszatömörítéssel. A 8 mh cső bevezetése egy 1x1x0,8 m-es előregyártott elemekből készült beton aknába, melyet szintén a vállalkozó épít be. A víz kivezetés innen körülbelül 45 fokos szögben történjen Villány irányában a vasúti területre egy 9 mh cső segítségével, 1 %-os lejtéssel, 0,8-0,9 m mélységben. A csövet egy földes út alatt kell elvezetni, a föld 3 rétegben történő visszatömörítésével. A két darab akna+fedlapok és az összesen 17 mh csövet vállalkozó biztosítja. A szakfelügyeletet és a 20 km/ó-s technológiai sebességkorlátozásta PFT Szakasz Pécs biztosítja előzetes egyeztetés alapján.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2016. június 13. hétfő, 15.30

Jelentkezési / beadási határidő

2016. június 20. hétfő, 08.00