Pályázati kiírás sportegyesületek 2022. évi támogatására

Pályázati Kiírás

A MÁV Zrt. Támogatói Munkacsoportja pályázatot ír ki a vasúti kötődéssel rendelkező, vagy MÁV Zrt. kezelésében lévő ingatlanon működő sportegyesületek 2022. évi támogatására az alábbiak szerint:

A pályázat előírásai:
A támogatott időszak: 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig (2022. évben ez az egy pályázat kerül kiírására).
A rendelkezésre álló támogatási keret: 7.000.000 Ft


A pályázat célja:
A vasúti kötődéssel rendelkező sportegyesületek működtetésének támogatása.


Általános előírások:
Csak vasúti kötődéssel (alapítói, vagy ingatlan) rendelkező sportegyesületek pályázhatnak.

 • Egyesületenként csak egy pályázat nyújtható be.
 • Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely elszámolási kötelezettségének a korábbi években nem tett eleget.
 • A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányosan vagy a jelzett határidőt követően beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 • Pályázat útján kizárólag a fent meghatározott célú támogatás igényelhető.
 • A pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy milyen célra és mennyi összeget kívánnak felhasználni.
 • A pályázók a döntésről minden esetben értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • Sikeres pályázat esetén a pályázóval a MÁV-csoport sporttámogatási kerettel rendelkező tagvállalatai két- vagy többoldalú támogatási szerződés kötnek. A támogatási szerződés tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás kifizetésének módját és idejét, valamint az elszámolásra vonatkozó kötelező előírásokat. Amennyiben a támogatott jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, köteles a támogatás összegét és annak kamatait a szerződésben meghatározott feltételek szerint visszafizetni.
 • Az egyesületenként adható támogatás összege nem haladhatja meg a 1.500.000 Ft-ot.


A pályázathoz csatolni kell:

 • a teljes körűen kitöltött adatlapot (lásd. 1.sz. melléklet),
 • az egyesület képviselője aláírási címpéldányának másolata,
 • 2021. évi eredménykimutatás,
 • a pályázó 2022. évi költségvetésében megjelölt, rendelkezésre álló saját forrás bemutatása, részletes leírása,
 • a vasúti kötődést bemutató rövid összefoglaló, indoklás
 • vasutas vagy helyi közösségi rendezvények szervezése kapcsán közreműködés, közösségformáló tevékenység bemutatása (referencia).


A pályázat elbírálásakor kiegészítő szempontok:

 • az egyesület költséghatékony működését elősegítő fejlesztések, programok bevezetése (pl. működési költségek csökkentését elősegítő fejlesztések),
 • új támogatási források eredményes felkutatása és megszerzése (pl. önkormányzati támogatások, pályázati pénzek elnyerése), az elnyert összeg feltüntetésével,
 • a pályázati kérelemben feltüntetett cél megvalósításához saját forrás, illetve az egyéb külső, rendelkezésre álló forrás bemutatása,
 • az igényelt támogatási összeg mekkora %-át teszi ki az egyesület 2022. évi tervezett bevételeinek
 • vasutas (MÁV Zrt. és egyéb MÁV részesedésű társaságok) munkavállalóknak, vasutas nyugdíjasoknak nyújtott kedvezmények.


A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

 1. A pályázattal kapcsolatos tudnivalók ezen az oldalon találhatóak. 
 2. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be.
 3. A pályázatot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!
 4. A pályázat leadásának határideje: 2022. augusztus 31. szerda, 15.00 óra
 5. A pályázatot kizárólag elektronikus formában, a dokumentumok minden oldalát szignálva, cégszerűen aláírva, majd egy dokumentumba szkennelt formában kell benyújtani a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának következő elektronikus címére: kig [KUKAC] mav.hu. Az elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni a pályázó nevét és a pályázat iktatószámát.


A pályázat elbírálásának menete:

 • A beérkező pályázatok a kiírásban részletezett szempontok szerint kerülnek értékelésre (1-10 pont). A pályázó részére adott pontszámok a következő szakaszban az alább meghatározott súlyszámmal beszorzásra, majd összesítésre kerülnek.
 • Az összpontszámok alapján alakul ki a pályázók sorrendje.
 • Az egyes egyesületek támogatási nagyságrendjei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: az egyesületek sorrendjében elfoglalt helyezés, az előző évek támogatási összege, valamint a támogatási korlát figyelembe vétele alapján kerül meghatározásra.
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon palyazati_kiiras_se-knek_2022661.21 KB2022.07.28.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2022. július 28. csütörtök, 14.00

Jelentkezési / beadási határidő

2022. augusztus 31. szerda, 15.00