Pályázati felhívás 9950/2017/START sz. "Feljáró ajtó záróerő mérő készülék beszerzése” tárgyú beszerzéshez

Tisztelt Érdekelt Gazdasági szereplő!

A MÁV-SZK Zrt. (1087 Budapest, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint ajánlatkérő és lebonyolító a 9950/2017/START „Feljáró ajtó záróerő mérő készülék beszerzése” tárgyú nyílt beszerzési eljárás kapcsán érkezett 2 kiegészítő tájékoztatást csatolja.

Budapest, 2017.10.03.

Tisztelt Érdekelt Gazdasági szereplő!

A MÁV-SZK Zrt. (1087 Budapest, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint ajánlatkérő és lebonyolító a 9950/2017/START „Feljáró ajtó záróerő mérő készülék beszerzése” tárgyú nyílt beszerzési eljárás kapcsán érkezett kiegészítő tájékoztatást csatolja.

Budapest, 2017.09.11.

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplő!

Nyilatkozatminták átvétele:

Ajánlatkérő jelen Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást/tétellistát, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő írásban (elektronikus úton) a pályázati felhívás 1. pontjában megadott kapcsolattartójához (kovacsne.sebok.zsuzsanna [KUKAC] mav-szk.hu ) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt Ajánlattevőnek. Ennek átvételéről elektronikus visszaigazolást kérünk a kapcsolattartó felé a potenciális Ajánlattevőtől.

Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

  • Az ajánlattétel határideje: 2017. október 12. 10.00 óra

Helyszíni bejárás: Tekintettel a pályázat tárgya szerinti mérőeszköz speciális voltára, Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése, továbbá a feladat pontos megismerése érdekében helyszíni bejárást tart az Ajánlattevők részére.

A bejáráson való részvétel nem kötelező!

Bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Szolnok Vasúti Járműjavító Telephely (5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.)

Kapcsolattartó: Pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott személy.

A helyszíni megtekintés alkalmával Ajánlattevő a feljáró ajtókról méretet vehet, vázlatrajzot készíthet.

A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot a jelentkezők legkésőbb 2017. szeptember 21. 16:00 óráig kötelesek jelezni (Kapcsolattartó részére írásban, levél, fax vagy e-mail útján megküldve) a bejáráson részt vevők neve, mobiltelefonos elérhetősége megadásával.

A helyszíni bejáráson Ajánlattevőnként maximum 2 fő vehet részt.

Jelentkezés hiányában a bejárás nem kerül megtartásra.

Az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a helyszíni bejáráson lehetőségük van a teljesítés helyének és körülményeinek megtekintésére, de a bejárás nem minősül konzultációnak.

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket Ajánlattevők e-mail formátumban tudják megküldeni a kovacsne.sebok.zsuzsanna [KUKAC] mav-szk.hu e-mail címre, 2017. szeptember 29. 16:00-ig, mely kérdésekre Ajánlatkérő 2017. október 05. 16.00 napjáig megküldi válaszait.

Ajánlatkérő írásban, e-mail formában fogja megválaszolni a feltett kérdéseket.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Meghirdetés

2017. szeptember 8. péntek, 11.30

Jelentkezési / beadási határidő

2017. október 12. csütörtök, 10.00