Nyugati pu. rekonstrukció - „Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó területekről és közlekedési vizsgálat"

Magyar szám

KBE-12494/2017

A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján összefoglaló tájékoztatással meghirdette  az IKOP-2.1.0-15-2017-00042 azonosító számú „Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú projekt keretében „Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó területekről és közlekedési vizsgálat" tárgyú nemzeti, nyílt eljárást.

A Kbt. 113. (2) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.

KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL A REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT  KITÖLTVE, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA MEGKÜLDENI AZ +36 15117526-ES FAXSZÁMRA, VAGY A kronung.judit [KUKAC] mav.hu  E-MAIL CÍMRE!

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2017. december 29. péntek, 13.30

Jelentkezési / beadási határidő

2018. január 25. csütörtök, 12.00