NC vezérlésű kerékesztergák beprogramozott profiljainak bővítése

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati felhívás mellékletét képező dokumentumok kizárólag TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT cégszerű aláírását és benyújtását követően kerülnek megküldésre az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő részére!

Kérjük, ez esetben az írásban /a muskovits.nikoletta [KUKAC] mav-start.hu e-mail címre/ megküldött kérelmükben az alábbi adatokat is legyenek szívesek megjelölni:

  • Cég neve, székhelye:

  • Adószáma:

  • Kapcsolattartó neve:

  • Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe):

Minden eljárással kapcsolatos információkérést kizárólag a Pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartó személynél (muskovits.nikoletta [KUKAC] mav-start.hu) írásban, e-mail útján lehet benyújtani. Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban, e-mail formájában válaszolja meg.

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé (e-mailben, az 1. pontban jelzett kapcsolattartó részére) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 6. munkanapig, mely kérdésekre Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. munkanapig küldi meg válaszait.

Az Ajánlatkérő kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is legyenek szívesek benyújtani!

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon 14038_Pályázati felhívás_NC profilbővítés.pdf845.78 KB2020.12.04.
Fájl 14038_Titoktartási nyilatkozat_NC profilbővítés.docx274.94 KB2020.12.04.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. december 4. péntek, 15.00

Jelentkezési / beadási határidő

2020. december 17. csütörtök, 14.00