„Mobil forgódaru beszerzése áramszedő cseréhez, kötöttpályás bakdaru beszerzése”

Magyar szám

7272-1/2019/HEV

A MÁV-HÉV Zrt., mint ajánlatkérő Mobil forgódaru beszerzése áramszedő cseréhez, kötöttpályás bakdaru beszerzése" tárgyban beszerzési eljárást indít.

Ajánlattételi határidő: 2020. január 17., 12:00 óra

Eljárás mennyisége:

Részajánlat tehető az alábbiak szerint:

1. rész: Mobil forgódaru beszerzése áramszedő cseréhez (1 db, opcionálisan további 2 db),

2. rész: Kötöttpályás bakdaru beszerzése (1 db).

Ajánlattevő a részajánlatok közül külön-külön és valamennyi részre együttesen is tehet ajánlatot.

 

Megkötendő szerződés időtartama: 

1. rész esetén az eljárás eredményeként kötendő szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónapig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Felek a szerződést közös megegyezéssel – mobil forgódaru esetében – meghosszabbíthatják a keretmennyiség eléréséig.

A teljesítés konkrét megrendelések (BMEG) alapján történik.

2. rész esetén a teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételétől számított 60 naptári nap. Felek ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhatnak. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

 

Az ajánlattételi felhívást a fulop.dezso [KUKAC] mav-hev.hu elektronikus levélcímre küldött e-mailben lehet igényelni, melyet ajánlatkérő teljes terjedelemben térítésmentesen elektronikusan (e-mailben) megküld az igénylő gazdasági szereplő részére. 

Az ajánlattételi felhívás az ajánlattételi határidő lejártáig igényelhető.

Megrendelő cég

MÁV-HÉV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2019. december 19. csütörtök, 12.45

Jelentkezési / beadási határidő

2020. január 17. péntek, 12.00