Miskolc TPLO. PFT Szakaszok állagában lévő eszközök közül útátjárók, csatlakozó utak, peronok aszfaltozási munkái

Magyar szám

21278/2017/MAV

Az ajánlattétel határideje:

2017. június 20. 12:00 óra

A határidőn túl ajánlatok benyújtására nincs lehetőség!

Az eljárás lefolytatásának menete:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük benyújtani az Electool Fluenta Sourcing felületén.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárásban kizárólag a megjelölt elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. Az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum, irat kizárólag ezen a felületen érthető el. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni.

Az eljárásban való részvételhez, amennyiben Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, külön regisztráció szükséges. Érdeklődő Ajánlattevő az alábbi e-mail címre legkésőbb 2017. június 13- án 10 óra 00 percig küldjék meg a regisztrációs adataikat, hogy az eljárás résztvevőihez hozzá tudjuk: belkais-huszar.veronika [KUKAC] gmail.com. Ajánlattevőnek 2017. június 13-án 14 óráig van lehetősége arra, hogy jelezze, ha a meghívót vagy a rendszerben történő regisztrációra történő felkérést nem kapta meg. Amennyiben Ajánlatkérő ajánlattevőt az eljárásra meghívta és a meghatározott határidőig ajánlattevő nem jelzi, hogy a meghívót nem kapta meg, nem áll módunkban az ajánlat feltöltésével kapcsolatos kifogásokat elfogadni.

A regisztráció, valamint azt követően az eljárásban való részvételre feljogosító meghívás időt vesz igénybe, így amennyiben részvételi, regisztrációs szándékukat az előzőekben megadott határidőt követően jelzik, ajánlatkérő nem tudja garantálni az eljárásban való részvétel lehetőségét.

Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése a regisztrációt követően 2017. június hó 16 nap 10:00-ig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. Az eljárásban beérkezett kérdések és észrevételek megválaszolása elektronikus úton, szintén az Electool rendszerén keresztül történik.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a regisztrációt követően Ajánlattevő csak úgy vehet részt az eljárásban, ha Ajánlatkérő a konkrét eljárásra meghívót küld.

 Helyszíni megtekintés

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlattevők igénye esetén helyszíni megtekintést biztosít. A helyszíni megtekintést iránti igényüket kérjük, hogy írásban a megtekinteni kívánt helyszín megjelölésével, résztvevő cég pontos megnevezésével, valamint képviselő nevének és elérhetőségének megadásával alábbi e-mail címre legkésőbb az 2017. június 12-én 10 óráig jelezzék Ajánlatkérő felé: belkais-huszar.veronika [KUKAC] mav.hu

Ajánlattevők a helyszíni megtekintéshez kapcsolódóan kérdéseiket kizárólag írásban az Electool rendszerén keresztül legkésőbb 2017. június 16-án 10 óra 00 percig tehetik fel.


 

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Meghirdetés

2017. június 8. csütörtök, 10.00

Jelentkezési / beadási határidő

2017. június 20. kedd, 12.00