Meglévő vasúti acélhidak H-4 utasítás szerinti statikai felülvizsgálata

EU szám

TED 2017/S 043-078610

Tisztelt Érdeklődők/Ajánlattevők!

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumokat térítésmentesen, elektronikus úton valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő elérheti az ajánlatkérő honlapjáról (www.mavcsoport.hu).

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse a Közbeszerzési Dokumentumokat elérők személyét, ezen Gazdasági Szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbi adatokat ajánlatkérő kapcsolattartójának megküldeni:

  • Ajánlattevő neve,
  • Ajánlattevő székhelye,
  • Ajánlattevő e-mail címe, tel- és faxszáma,
  • Az Ajánlati Felhívás TED vagy KÉ száma vagy pontos tárgya,
  • A kapcsolattartó neve, tel. és e-mail elérhetősége,
  • Utalás arra, hogy ajánlattevő az eljáráshoz kapcsolódó összes honlapon elhelyezett dokumentumot letöltötte.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a Közbeszerzési Dokumentumok igazolt elérése. Az elérést igazoló dokumentumot az ajánlathoz is csatolni kell!!! Ajánlatkérő elérést igazoló dokumentumnak tekinti, ha ajánlattevő ajánlatában csatolja az ajánlatkérő átal megküldött visszaiigazolást a fenti adatok megküldéséről.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet - figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ben foglaltakra – hogy azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző Gazdasági Szereplőnek, aki az érdeklődését a fenti adatok megküldésével írásban jelzi. Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat csak az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek küldi meg.

Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő a kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság, stb.).

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2017. február 28. kedd, 09.45

Jelentkezési / beadási határidő

2017. április 19. szerda, 10.00