MÁV-START Zrt. Székesfehérvár telephely Desiro csarnok - tervezés (akna mélyítése, nyílászáró korszerűsítése, világítás korszerűsítése)

Ajánlatkérő jelen Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívással együtt.
 
Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2018. október 26. 10.00 óra. Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az Ajánlatkérő címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 263. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (2018. október 26. 10.00 óráig).
 
Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.
 
   Kérjük Ajánlattevőket, hogy az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:
 
  • Cég neve:
  • Székhelye:
  • Adószáma:
  • Kapcsolattartó neve:
  • Elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít.
 
A helyszíni bejáráson való részvétel nem feltétele az eljárásban történő részvételnek!
 
A bejáráson való részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé e-mailben a helyszíni bejárás alábbi időpontja előtt legkésőbb 2018. október 9. 12:00 óráig e-mail-ben, telefonos elérhetőség megadásával.
 
Amennyiben nem érkezik jelentkezés a helyszíni bejárásra, az nem kerül megtartásra! 
 
A helyszíni bejárás nem minősül konzultációnak, Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében kizárólag írásban – a Pályázati felhívás 20.4. pontjában foglaltak szerint – tehetnek fel kérdéseket Ajánlatkérő felé.
 
Bejárás helyszíne:        8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1. 7671/10 hrsz.
Találkozó: A találkozási helyszín a telephely bejáratánál.
Bejárás időpontja:       2018. október 10. 10.00 óra.
 
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja továbbá az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a helyszíni bejárás 2018.október 10. 10.00 órától nem kerül megtartásra, tekintettel arra, hogy a Pályázati felhívásban megjelölt határidőig (2018. október 09. 12.00 óráig) egyetlen érdeklődő gazdasági szereplő sem jelezte a részvételi szándékát.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2018. október 2. kedd, 12.45

Jelentkezési / beadási határidő

2018. október 26. péntek, 10.00