A MÁV-START Zrt. részére folyószámla-hitelkeret biztosítása 8,905 Mrd Ft összegben

Ajánlatkérő jelen Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, szakmai leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. szeptember 8. (kedd) 15:00 óra

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció beszerzésének határidejéig írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt. Kérjük Ajánlattevőket, az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

  • Cég neve, székhelye:

  • Adószáma:

  • Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):

A pályázati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! 

Ajánlattevők az alapajánlat összeállítása érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. munkanapig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 1. munkanapjáig megküldi válaszait. Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail (muskovits.nikoletta [KUKAC] mav-start.hu) útján lehet benyújtani.

Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is legyenek szívesek megküldeni!

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. augusztus 31. hétfő, 16.00

Jelentkezési / beadási határidő

2020. szeptember 8. kedd, 15.00