A MÁV-START Zrt. közforgalmú személyszállítási tevékenységével közvetlenül összefüggő nyomdai tevékenységek ellátása

Nyilatkozatminták átvétele:

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére az pályázati felhívással együtt.

Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. március hónap 06. nap 13. óra 00 perc. Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV-START Zrt. címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129. szoba), munkanapokon 9.00-13.00 óráig (2020. március hónap 06. nap 13. óra 00 perc.). Emellett Ajánlatkérő az 1. pontban megjelölt kapcsolattartóhoz írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.

Kérjük Ajánlattevőket, hogy az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

  • Cég neve:
  • Székhelye:
  • Adószáma:
  • Kapcsolattartó neve:
  • Elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon palyazati_felhivas.pdf719.38 KB2020.02.25.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. február 25. kedd, 13.30

Jelentkezési / beadási határidő

2020. március 6. péntek, 13.00