Lézeres kerékprofil mérő műszerek beszerzése és korszerűsítése

AJÁNLATÉTTELI HATÁRIDŐ MÓDOSULT!
2018. november 27. 10.00 óra
 
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívással együtt.
Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2018. november 20. 10.00 óra. Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV-START Zrt. címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 263. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (2018. november 20. 10.00 óráig). Emellett Ajánlatkérő az 1. pontban megjelölt kapcsolattartóhoz írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.
 
Kérjük Ajánlattevőket, hogy az írásban/e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:
 
  • Cég neve:

  • Székhelye:

  • Adószáma:

  • Kapcsolattartó neve:

  • Elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):

 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Műszaki leírás 6. pontjában rögzített „Mérendő profilok” tekintetében csak az Ajánlattevő külön kérésére kerülnek megküldésre az UIC, MÁV előírások szerinti „Mérendő profilok”rajzai.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2018. október 30. kedd, 13.15

Jelentkezési / beadási határidő

2018. november 27. kedd, 10.00