„Lézeres kerékprofil mérő műszerek beszerzése”

A MÁV-START Zrt. nevében a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő a mai napon (2020. augusztus 10. napján) 8344/2020/SZK számmal „Lézeres kerékprofil mérő műszerek beszerzése” tárgyban beszerzési eljárást indított.

 

A pályázati felhívás törzsszövege (mellékletek nélkül) a honlapon elérhető minden érdeklődő gazdasági szereplő részére.

 

Ajánlatkérő a tárgyi Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat, műszaki leírást), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

 

Az ajánlatkérés az Electool Hungary Kft. elektronikus tendereztetési rendszerében, e-Tendering keretében történik.

Az ajánlattétel részletes feltételei – regisztrációt követően - megtalálhatóak a https://electool.com/sourcingtool/ felületén.

 

Amennyiben gazdasági szereplő érdeklődik az eljárás iránt, úgy az ügyintéző e-mail címén kell jeleznie legkésőbb 2020. szeptember 1-én 13:00 óráig az eljárás iránti érdeklődését Ajánlatkérő kapcsolattartója részére.

 

Megküldendő információk:

Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

E-mail címe:

 

Amennyiben ajánlattevő rendelkezik Fluenta Sourcing regisztrációval, úgy Ajánlatkérő hozzárendeli a tárgyi eljáráshoz ajánlattevőt, melyet követően teljes körűen hozzáférhet a pályázati dokumentációhoz, tehet fel kiegészítő tájékoztatás kérést, valamint nyújthat be ajánlatot és hiánypótlást.

 

Amennyiben gazdasági szereplő nem rendelkezik regisztrációval a Fluenta Sourcing rendszerében, akkor a jelen pont szerinti érdeklődés jelzését követően Ajánlatkérő képviselője megküldi a gazdasági szereplő részére a Fluenta Sourcing rendszerben történő regisztrációhoz szükséges meghívót. Ennek elfogadását követően Ajánlatkérő a fentebb ismertetettek szerint hozzárendeli az eljáráshoz gazdasági szereplőt.

 

Konzultáció, kiegészítő tájékoztatás kérése:

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé a Fluenta Sourcing felületen legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapig mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3. munkanapjáig megküldi válaszait.

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. barta.edit.veronika [KUKAC] mav-szk.hu ; molnar.eva [KUKAC] mav-szk.hu 

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapon túl küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Fluenta Sourcing rendszer vonatkozásában felmerülő technikai kérdések vonatokozásában a rendszert üzemeltető Electool Hungary Kft. tud tájékoztatást adni.

 

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon palyazati_felhivas_.pdf2.5 MB2020.08.10.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. augusztus 10. hétfő, 15.30

Jelentkezési / beadási határidő

2020. szeptember 1. kedd, 13.00