Lakitelek-Tiszaug árvízvédelmi töltés terepelőkészítése vegyszerezési munkákhoz

 A területen a korábbi fakivágások után felsarjadt fás szárú növényeket kell visszaszorítani (juharfélék, nyárfa, gyalogakác, bálványfa, ostorfa, vadszőlő).
A munka az alábbi részekből áll:
-  a felsarjadt bokrok levágása, kaszálása,
- a levágott zöldhulladék összehordása, mozgatása a vasúti töltés lábához.

Megrendelő cég

MÁV Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2019. augusztus 9. péntek, 15.00

Jelentkezési / beadási határidő

2019. augusztus 26. hétfő, 15.00