Lakatosipari-járműszerelő eszközök, célszerszámok beszerzése

Az ajánlattételi határidő módosult!!! 

Az ajánlatok benyújtásának új határideje: 2019. december 9. (hétfő) 13:00 óra

Ajánlatkérő jelen Pályázatban dokumentációt készített (beleértve a (keret)szerződés-tervezeteket, műszaki tartalmat és nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt. Kérjük, hogy az Ajánlatkérő részére írásban, e-mailben (muskovits.nikoletta [KUKAC] mav-start.hu">muskovits.nikoletta [KUKAC] mav-start.hu) megküldött kérelmükben az alábbi adatokat hiánytalanul legyenek szívesek megjelölni:

  • Cég neve, székhelye:
  • Adószáma:
  • Kapcsolattartó neve:
  • Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám/fax/e-mail cím):

 

Továbbá, az érdeklődő gazdasági szereplők ajánlatuk összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé (e-mailben a Pályázati felhívás 1. pontja szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 5. munkanapig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. munkanapjáig megküldi válaszait.

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, illetve a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag a Pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani.

Felmerülő kérdéseiket szerkeszthető formátumban is (!) kérjük, legyenek szívesek megküldeni!

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2019. november 18. hétfő, 16.00

Jelentkezési / beadási határidő

2019. december 9. hétfő, 13.00