Kerékterhelés- valamint rugó és ütköző mérő berendezések karbantartása

Beszerzés tárgya:

Kerékterhelés- valamint rugó és ütköző mérő berendezések karbantartása.

 

Beszerzés tárgya, mennyisége:

Kerékterhelés-mérő illetve rögzített rugó és ütköző ellenőrző mérőberendezések időszaki ellenőrzésének, kalibrálásának és opciós javítási/szabályozási munkálatainak elvégzése.

Vállalkozási keretszerződés. A szerződés alapján Ajánlatkérő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 42. hónap utolsó napjáig jogosult eseti megrendelés leadására.

I. IDŐSZAKI ELLENŐRZÉS

A Vállalkozó az időszaki ellenőrzések keretében köteles az alább felsorolt feladatok ellátására:
 

Ellenőrzés, karbantartás

Kerékterhelés mérő berendezések esetében az alábbi munkafázisokat foglalja magában:

 • mérleg helyszíni átvizsgálása,
 • hatósági ólomzárak, bélyegzések ellenőrzése,
 • szerkezeti részek, mérlegcellák tisztítása, zsírozása,
 • átvezető sínelemek, átkötések ellenőrzése, beállítása,
 • mérőfej helyességi vizsgálata, tisztítása,
 • horizontális erőhatárolók tisztítása, beállítási hibák javítása,
 • szerkezeti elemek szegecsek, csavarkötések varratok ellenőrzése,
 • mérőberendezés kalibrálása,
 • mérőszoftver szükséges frissítésére
 • valamint a merőberendezés előtti és utáni vágányszakaszok magassági helyzetének ellenőrző mérésére.

Rugó és ütköző mérő berendezés esetében az alábbi munkafázisokat foglalja magába:

 • berendezés helyszíni átvizsgálása,
 • szerkezeti részek, mérlegcellák tisztítása, zsírozása,
 • elmozdulás mérő ellenőrzése, beállítása,
 • mérőfej helyességi vizsgálata, tisztítása,
 • hidraulikus motor, olajszint ellenőrzése, csatlakozások ellenőrzése,
 • szerkezeti elemek szegecsek, csavarkötések varratok ellenőrzése,
 • mérőberendezés kalibrálása.

Kalibrálás (helyette opcionálisan, kifejezetten erre vonatkozó Lehívás esetén: hitelesíttetés)

A „kalibrálási tevékenység” keretében ellátandó feladatok:

 • Sarokponti eltérések vizsgálata.
 • Lineáris le és felterhelés mérés.
 • Ismétlő képesség vizsgálata

A „hitelesíttetés tevékenység” keretében ellátandó feladatok:

 • Sarokponti eltérések vizsgálata.
 • Lineáris le és felterhelés mérés.
 • Ismétlő képesség vizsgálata.
 • A mérleg minősítése.

Pályaszint ellenőrzése

 • Aljanként, lekötésenként mérőműszerrel történő pályaszint mérés.
 • Az érintett vágányszakasz minden harmadik vágánylekötésnél – beszámozottan, szelvényszámmal beazonosítva, referencia szint helyének megadásával – a sínszálakban és egymáshoz viszonyítva az eltérés +/- 0,5mm lehet (EN 14363-2005).

II. OPCIÓS MUNKÁK

Az ellenőrzés során szükségessé váló esetleges javítási/szabályozási munkák:

 • Csatlakozó vasúti pályaszakaszok magassági és nyomtáv szabályozása
 • Helyszíni javítási munkák.

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2016. január 29. péntek, 09.30

Jelentkezési / beadási határidő

2016. február 19. péntek, 10.00