„Képzésekhez tartozó szállás szolgáltatás beszerzése I. Budapesten és II. vidéken”- 20593/2021/START

Képzésekhez tartozó szállás szolgáltatás beszerzése I. Budapesten: A MÁV-START Zrt. által tervezett és jóváhagyott fejlesztési programok, képzések lebonyolításához elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér (konferencia terem, szálláslehetőség, étkezés) biztosítása. Ezek közül kiemeltek a MÁV Zrt.-vel közös lebonyolítású konferenciák és programok, valamint jegyvizsgáló mentor-, jegyvizsgáló-érzékenyítő képzések. A programok infrastrukturális hátterének biztosításával kapcsolatos szerződés lejárt. Annak érdekében, hogy a programok lebonyolítása folyamatosan biztosítható legyen, gondoskodni kell a következő szolgáltató mielőbbi beszerzéséről.

Jelen pályázat keretszerződés megkötésére irányul. A Szerződés keretösszege a szerződés teljes időtartama alatt nettó 30.000 000 Ft (azaz nettó harmincmillió forint).

 

Képzésekhez tartozó szállás szolgáltatás beszerzése II. vidéken: A MÁV-START Zrt. által tervezett és jóváhagyott fejlesztési programok, képzések, kihelyezett értekezletek lebonyolításához elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér (konferencia terem, szálláslehetőség, étkezés) biztosítása vidéken is. Ezek közül kiemeltek a kihelyezett vezetői értekezletek és az együttműködés fejlesztésére szolgáló képzések és komplex fejlesztő folyamatok. Mivel ezek a programok országos lefedettségűek, számos esetben a budapesti helyszín nem optimális. A programok infrastrukturális hátterének biztosításával kapcsolatos jelenlegi szerződés lejárt. Annak érdekében, hogy ezek lebonyolítása folyamatosan biztosítható legyen, gondoskodni kell a következő szolgáltató beszerzéséről. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a megközelíthetőség szempontjából olyan szállodát kívánunk beszerezni, amely Budapest Keleti, Nyugati vagy Déli pályaudvar valamelyikéről vonattal maximum 150 km-es távolságon belül megközelíthető.

A további részletezést a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet és a műszaki leírás részletesen tartalmazza.

Jelen pályázat keretszerződés megkötésére irányul. A Szerződés keretösszege a szerződés teljes időtartama alatt nettó 15.000 000 Ft (azaz nettó tizenötmillió forint).

 

Ajánlatkérő egyik részre vonatkozó szerződés esetében sem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. Ajánlattevő a jelen pontban rögzített keretösszeg részleges vagy teljes kimerítésének elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben.

 

Ajánlatkérő jelen Pályázatban ajánlati dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást, nyilatkozatmintákat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére a Pályázati Felhívással együtt.

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció beszerzésének határidejéig írásban beérkező kérésre (Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartójának: foldesi.jozsef2 [KUKAC] mav-start.hu) elektronikus úton megküldi a dokumentációt.

Kérjük Ajánlattevőket, az e-mailben megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám /e-mail cím):

Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

 

Módosított Ajánlattételi határidő: 2022. február 01. (kedd) 16:00 óra

 

 

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2021. december 21. kedd, 14.00

Jelentkezési / beadási határidő

2022. február 1. kedd, 16.00